Kto ma szansę otrzymać świadczenie przedemerytalne? Kryteria są bardzo rygorystyczne

Seniorzy, którzy pozostają w trudnej sytuacji finansowej ze względu na utratę zatrudnienia mogą liczyć na świadczenie przedemerytalne. Szanse na otrzymanie zasiłku mają jednak nieliczni. Jakie należy zatem spełnić kryteria?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy waloryzacja 500 plus jest możliwa?

Przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego część seniorów może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne inaczej określane jako zasiłek przedemerytalny. Prawo do wypłaty świadczenia można jednak uzyskać w wyjątkowych, ściśle określonych sytuacjach. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić. 

Świadczenie przedemerytalne: dla kogo jest szansa na otrzymanie zasiłku?

Warunki dotyczące wszystkich ubiegających się o świadczenie emerytalne to m.in.: 

  • obowiązek rejestracji jako bezrobotny, 
  • złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierany był zasiłek dla bezrobotnych,
  • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni, 
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiono bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Dodatkowo występują też czynniki indywidualne tj.: zwolnienie musi wynikać z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, ukończenie 55 lat oraz posiadanie minimum 30 lat wymaganego okresu uprawniającego do emerytury w przypadku kobiet, zaś dla mężczyzn odpowiednio 60 lat i staż pracy wynoszący minimum 35 lat.

Jak złożyć wniosek o zasiłek przedemerytalny? 

Starając się o świadczenie przedemerytalne niezbędna będzie wizyta w ZUS lub złożenie wniosku ESP poprzez platformę PUE ZUS. Do powyższego wniosku należy dołączyć dokumentację, której szczegółowy wykaz można znaleźć na stronie urzędu. Jednak do najistotniejszych elementów zalicza się przede wszystkim: świadectwo pracy wraz z informacją o przyczynach rozwiązania umowy, informację o okresach składkowych i nieskładkowych oraz dokumenty potwierdzające staż ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe).

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne? Kwota może wkrótce wzrosnąć

Wysokość świadczenia od 1 marca 2021 roku wynosi 1262,34 zł brutto. Co istotne, kwota zasiłku jest jednakowa dla wszystkich niezależnie od różnic wynikających w wyżej wspomnianych czynnikach indywidualnych. Na podwyżkę świadczenia można liczyć od marca przyszłego roku, kiedy to będzie miała miejsce waloryzacja.

Więcej o: