Renta rodzinna po ojcu przysługuje jedynie na wniosek. Do kiedy należy go złożyć?

Renta rodzinna inaczej określana jako renta po ojcu to świadczenie wypłacane przez ZUS dla członków rodziny osoby zmarłej. Trzeba jednak spełnić kilka warunków oraz złożyć odpowiedni wniosek. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Ile tak naprawdę kosztowałyby emerytury bez podatku?

Świadczenie w formie renty rodzinnej przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci była miała przyznane prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy bądź też spełniała warunki niezbędne do uzyskania jednego z wymienionych świadczeń. Jak dzieci mogą starać się o rentę po ojcu? 

Komu przysługuje renta rodzinna po ojcu? Lista ściśle określona przez ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyróżnił szczegółową listę osób, które są uprawnione do pobierania renty rodzinnej. W przypadku emerytury po ojcu wniosek może zostać złożony przez dzieci własne, drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:

  • do ukończenia 16 lat,
  • do ukończenia 25 lat, jeśli kontynuują naukę,
  • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.

Ponadto mogą być to również inne dzieci, przez co rozumie się dzieci przyjęte co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności z wyjątkiem dzieci wychowywanych i utrzymywanych w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. 

Wysokość renty rodzinnej. Ustalone są trzy progi

Można wyróżnić trzy progi ustalające wysokość renty rodzinnej. Są one uzależnione od ilości osób, pomiędzy które musi zostać rozdzielone świadczenie:

  • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba,
  • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby,
  • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Jeśli do renty uprawniona jest więcej niż jedna osoba, to kwota zostaje podzielona po równo między wszystkich uprawnionych.

Renta rodzinna po ojcu: kiedy złożyć wniosek, by nie stracić świadczenia?

W przypadku dzieci do 16 roku życia renta jest wypłacana na okres roku szkolnego z uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych. Świadczenie jest zatem wypłacane do końca sierpnia. W zależności czy szkoła wyda zaświadczenie na dany rok, czy na cały programowy czas nauki, może wystąpić konieczność przedłożenia do ZUS nowej dokumentacji. Uczniowie mają na to czas do końca września. Dla studentów, czyli dzieci do 25 roku życia kontynuujących naukę, czas ten wydłużony jest do końca października. Złożenie wniosku do ZUS z opóźnieniem będzie wiązało się z utratą renty po ojcu na dany miesiąc. 

Więcej o: