Nie każdej wdowie opłaca się renta rodzinna po zmarłym mężu. Ile pieniędzy otrzyma? "To złodziejstwo"

Po śmierci małżonka wdowa ma prawo ubiegać się o specjalne świadczenie. To renta rodzinna po mężu, czyli inaczej - emerytura po mężu. Niestety, nie każdej wdowie się to opłaca. Kwota świadczenia nie jest równa wartości 100 procent pieniędzy, które pobierał zmarły.

Po śmierci małżonka wdowa lub wdowiec mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze. Istnieje szansa na przejęcie emerytury zmarłego lub zmarłej, ale obowiązują warunki. Takie świadczenie nosi nazwę renty rodzinnej i przysługuje nie tylko małżonkom, ale też dalszej części rodziny. W związku z tym kwota może rozczarować i jej przyjęcie nie zawsze się opłaca. Kto może starać się o rentę rodzinną i jaki procent wynagrodzenia osoby bliskiej przysługuje nam po jej śmierci? Konieczne jest też złożenie wniosku.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dla kogo jest renta rodzinna po mężu? Mogą otrzymać ją także dzieci zmarłego

Renta rodzinna jest nazywana często rentą rodzinną po mężu, czy emeryturą po mężu. To nazwa potoczna, ponieważ statystycznie najczęściej wdowy ubiegają się o to świadczenie. Pieniądze, które przysługiwały zmarłemu emerytowi mogą jednak zostać podzielone między więcej niż jedną osobę. Może je otrzymać każda osoba, która:

  • w chwili śmierci małżonka miała przynajmniej 50 lat,
  • w chwili śmierci małżonka nie była zdolna do pracy,
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy pięć lat po śmierci małżonka,
  • wychowuje dziecko do 16 roku życia, lub 18 roku życia kontynuującego naukę, które ma prawo do ubiegania się o rentę rodzinną,
  • wychowuje dziecko niezdolne do samodzielnej egzystencji lub do pracy, któremu przysługuje renta rodzinna.

Ile wynosi renta rodzinna po mężu i komu się opłaca? To mniej niż 100 procent świadczenia

W zależności od tego, ile osób ubiega się o rentę rodzinną, procentowo będzie owa emerytura zmarłego rozdzielona na wszystkich wnioskujących. Jej kwota to:

  • kiedy renta przysługuje dwóm osobom - 90 procent świadczenia,
  • kiedy renta przysługuje trzem osobom lub więcej - 95 procent świadczenia.

Jeśli o emeryturę po mężu wnioskuje jedynie np. wdowa, otrzyma ona 85 procent świadczenia i będzie zobligowana do zrezygnowania z własnej emerytury. Ten warunek budzi największe kontrowersje, co zauważyli użytkownicy facebooka na naszej stronie w mediach społecznościowych:

Żeby państwo zabierało nie swoje? To złodziejstwo
małżonek składał przez tyle lat składki, a to wszystko szlak trafia
Okradają wdowy i wdowców

Jak i gdzie złożyć wniosek o rentę rodzinną po mężu? Konieczne dokumenty

Aby otrzymać rentę rodzinną, czyli emeryturę po mężu, należy złożyć w ZUS wniosek, oraz dokumenty. Można to zrobić osobiście, lub drogą elektroniczną. Niezbędne będą:

  • datę urodzenia i datę zgonu zmarłego małżonka,
  • zawarcie związku małżeńskiego;
  • prawo do alimentów od zmarłego małżonka (ustalone wyrokiem lub ugodą sądową, albo –u wdowy –dobrowolnego porozumienia między małżonkami), jeżeli w chwili śmierci małżonka nie istniała wspólność małżeńska. 
Więcej o: