Zmiany w zasiłkach chorobowych 2022. Zwolnienie lekarskie to może być już za mało

Przepisy, które wejdą w życie od 2022 roku przewidują, że osoba ubezpieczona, która otrzyma zwolnienie lekarskie może nie otrzymać zasiłku. Nie są to jednak jedyne zmiany w zasiłkach chorobowych 2022.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

Prostsze zasady ustalania okresu zasiłkowego, prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek czy wyższy zasiłek za okres pobytu w szpitalu to tylko niektóre ze zmian, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 roku w związku z nową ustawą zasiłkową. Niektóre z nich mogą okazać się jednak mniej korzystne dla osób, które będą zmuszone do pobierania zasiłku chorobowego. Pełną listę zmian możemy znaleźć na oficjalnej stronie ZUS

Zasiłek chorobowy będzie ustalany na nowych zasadach

Obecnie pracownik, biorąc zwolnienia na różne schorzenia, może sobie wydłużyć znacznie okres wypłaty zasiłku chorobowego, który wynosi standardowo 182 dni. Jeżeli następujące po sobie niezdolności do pracy są spowodowane tą samą chorobą, okres zasiłkowy podlega bowiem zsumowaniu. Okres zasiłkowy jest liczony na nowo w sytuacji, gdy pomiędzy różnymi jednostkami chorobowymi wystąpi minimum jednodniowa przerwa. Od 2022 roku będzie to bez znaczenia. Wszystkie choroby będą zliczane do jednego okresu zasiłkowego, czyli 182 dni, jeśli przerwa pomiędzy nimi nie przekroczy 60 dni. Po przekroczeniu tego progu nawet po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego zasiłek chorobowy nie będzie nam przysługiwał. 

Wysokość zasiłku chorobowego od 2022 roku. Małe zmiany

Wyższy zasiłek chorobowy będzie przysługiwał za okres pobytu w szpitalu. Obecnie wynosi on 70 procent podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast od nowego roku zasiłek będzie przysługiwał co miesiąc w wysokości 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. 

Zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia. Będzie kilka wyjątków

Nowe przepisy regulują pobieranie zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia. Od 2022 roku okres ten będzie wynosił 91 dni. Po wykorzystaniu maksymalnego okresu pobierania zasiłku w przypadku dalszej niezdolności do pracy będzie możliwość wystąpienia o świadczenie rehabilitacyjne. Wyjątkiem będą osoby chore na gruźlicę, kobiety w okresie ciąży oraz osoby niezdolne do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek  i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Więcej o: