Dodatek energetyczny 2021 można uzyskać od urzędu miasta. Wystarczy złożyć wniosek

Zapowiadany przez rząd bon energetyczny ma stanowić rekompensatę dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Nie każdy jednak wie, że obecnie istnieje możliwość skorzystania z dodatku energetycznego. Takie wsparcie mogą otrzymać jednak nieliczni.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy jesteśmy skazani na droższą energię?

Kwestia dodatku elektrycznego została uregulowana w ustawie o prawie energetycznym już w 1997 roku. Ma on stanowić formę finansowego wsparcia dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, w związku z opłatami ponoszonymi z tego tytułu. Nie należy mylić tego pojęcia z bonem energetycznym, gdyż są to dwie odrębne inicjatywy. 

Dodatek energetyczny 2021: komu przysługuje? 

Jak wspomnieliśmy wyżej, dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Pod tym pojęciem rozumie się osobę, która:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Osoby spełniające powyższe warunki mogą ubiegać się na wniosek o przyznanie dodatku energetycznego. 

Ile wynosi dodatek energetyczny? Wysokość ustalana jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Dodatek energetyczny jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry. Wyjątkiem jest styczeń, gdyż wtedy wypłaca się do 30 dnia miesiąca zryczałtowany dodatek. Wysokość dodatku określa obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska. Aktualne stawki obowiązują od 1 maja 2021 roku do 30 kwietnia 2022 i wynoszą: 

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł miesięcznie, 
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie. 

Jak należy złożyć wniosek o dodatek energetyczny 2021? 

Osoby, które chcą ubiegać się o dodatek energetyczny muszą udać się do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest jednakowy dla każdej gminy, gdyż określa go rada w drodze uchwały. Dodatkowo należy zabrać ze sobą kopię umowy kompleksowej tzn. umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

Więcej o: