Dodatek motywacyjny tylko dla wybranych grup pracowników. Nie każdy otrzyma dodatkowe pieniądze

W Sejmie trwają pracę nad ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022. Zgodnie z jej zapisami pracownicy sfery budżetowej mogliby liczyć na specjalne dodatki motywacyjne.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jaki jest stan finansów publicznych? Dudek: Wisimy na włosku wiarygodności Eurostatu

Podczas realizacji ustawy budżetowej dokonano jednocześnie nowelizacji tzw. ustawy okołobudżetowej. Zgodnie z jej zapisami służby mundurowe jeszcze w tym roku mogą otrzymać dodatkowe pieniądze w postaci dodatku motywacyjnego. Będą mogły być one przyznawane z utworzonego na ten cel w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6 procent planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażenia.

Dodatek motywacyjny: dla kogo przysługuje? 

Na dodatki motywacyjne zgodnie z informacjami opublikowanymi przez InfoSecurity24.pl mogą liczyć służby mundurowe wszystkich formacji zaliczani do państwowej strefy budżetowej. Mowa tutaj zatem m.in. o: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej podległej Marszałkowi Sejmu.

Jak będzie przyznawany dodatek motywacyjny? 

Dodatki motywacyjne mają charakter uznaniowy. W praktyce oznacza to, że to pracodawca samodzielnie decyduje o tym komu dodatek jest przyznany i w jakiej wysokości. Pracownik nie może domagać się jego wypłacenia. Zgodnie z ustawą dodatek motywacyjny ma być przyznawany na podstawie dużego zaangażowania w pracę, efektywną realizację zadań oraz wysoką jakość wykonywanej pracy. Ponadto środki przeznaczone na specjalne dodatki motywacyjne za rok 2021, które nie zostaną wykorzystane, będą mogły być wydatkowane do 30 listopada 2022 roku. Według danych podanych przez Centrum Informacyjne Rządu, na fundusz motywacyjny dla pracowników państwowej sfery budżetowej w 2021 r. i 2022 r. przeznaczone zostanie około 2,7 mld złotych. 

Dodatek motywacyjny wypłacany zamiast nagród? 

Funkcjonariusze służb mundurowych w tym roku nie mogli liczyć na nagrody, ponieważ nie zostały one uwzględnione w budżecie. Jednak nowelizacja ustawy sprawia, że na konta mundurowych, tak czy inaczej, trafią dodatkowe pieniądze w postaci dodatku motywacyjnego. Według informacji podanych przez Komendę Główną Policji pierwsze wypłaty mogą trafić na konta funkcjonariuszy policji już 6 grudnia. 

Więcej o: