Świadczenie rehabilitacyjne 2021. Jak złożyć wniosek? Nie każdy otrzyma pieniądze

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom, które podupadły na zdrowiu. Aby się o nie starać, należy złożyć stosowny wniosek. Poniżej wyjaśniamy, jak to zrobić i jakie należy spełnić warunki. Niestety, ta forma pomocy ma swoje ograniczenia.

Interesują cię świadczenia? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

W obliczu powstania niezdolności do pracy – z powodu choroby, wypadku lub innego niefortunnego zdarzenia losowego – możemy liczyć na zasiłek chorobowy przyznawany na okres 182 dni. Jednak co się dzieje, jeśli po upływie tego czasu nadal nie osiągnęliśmy pełnej sprawności i w związku z tym nie możemy wrócić do pracy? W takim wypadku możemy się starać o kolejną formę pomocy, którą stanowi świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie może być przyznane jednorazowo lub w częściach.

Zobacz wideo Pandemia negatywnie wpłynęła na sytuację zawodową kobiet. Ich aktywizacja może przynieść gospodarce 300 mld zł do 2030 roku

Świadczenie rehabilitacyjne 2021 – komu należy się wsparcie?

Świadczenie rehabilitacyjne przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, decyzję wydaje lekarz orzecznik lub komisja lekarska. Świadczenie jest przeznaczone dla osób, które po okresie pobierania zasiłku chorobowego nadal są niezdolne do podjęcia pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest maksymalnie na 12 miesięcy i mogą się o nie starać wyłącznie osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, czyli:

 • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pacę,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby pracujące odpłatnie na podstawie skierowania do pracy w trakcie odbywają kary pozbawienia wolności,
 • zleceniobiorcy pracujący na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, jeśli zdecydowali się opłacać dodatkowo składkę chorobową,
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność,
 • duchowni,
 • osoby odbywające służbę zastępczą.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne 2021 – jakie dokumenty należy załączyć?

Aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, należy złożyć stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest on dostępny w punkcie informacyjnym każdej jednostki ZUS-u, na stronie www.zus.pl lub na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Gotowy wniosek można złożyć w placówce ZUS, wysłać pocztą lub za pośrednictwem platformy PUE. Do wniosku trzeba załączyć następujące dokumenty:

 • dokument tożsamości,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia – druk wypełnia lekarz prowadzący leczenie,
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy (OL-10) – druk wystawia płatnik składek,
 • oświadczenie (Z-10) – jeśli ubezpieczenie chorobowe już wygasło,
 • zaświadczenie płatnika składek np. pracodawcy.

Świadczenie rehabilitacyjne 2021 – jak wyliczyć wysokość świadczenia?

Wysokość świadczenia w każdym indywidualnym przypadku wylicza ZUS. Z zamieszczonych na stronie informacji wynika, że wynosi ono:

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy (90 dni)
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wypadku, jeżeli świadczenie pobierane jest w czasie ciąży.
Więcej o: