Bezwarunkowy dochód podstawowy. Comiesięczny zastrzyk 1200 zł dla każdego. Dla rodzin dużo więcej

Bezwarunkowy dochód podstawowy - są argumenty za i przeciw. Polski Instytut Ekonomiczny przeanalizował co by było gdyby, każdemu obywatelowi bez względu na jego dochód czy pracę zarobkową dać zapomogę od państwa. Jak możemy przeczytać w ich raporcie "Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego nie realizuje żadne państwo świata".

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

73% aktualnie pracujących Polaków twierdzi, że kontynuowałoby pracę, gdyby przysługiwał im dochód podstawowy. Jednak jedynie 22% wszystkich Polaków wyraża ten sam poziom pewności co do podobnego zachowania innych.

Zobacz wideo Bezwarunkowy dochód podstawowy. Hasło, które pomoże wygrać wybory?

Co miałoby być celem bezwzględnego dochodu podstawowego

Według ekspertów bezwarunkowy dochód podstawowy (gdyby chciano go wprowadzić), miałaby na celu zaspokojone podstawowych potrzeb każdego człowieka. Dochód ten miałby być odpowiedzią na: 

  • luki w dostępie do świadczeń socjalnych związanych z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia
  • niską trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników
  • luki obecnie funkcjonującego systemu

Miałby on pomoc społeczeństwu Polskiemu poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków.

Bezwzględy dochód podstawowy, z czym się wiąże? Ile by wynosił?

Według PIE sfinansowanie go wymagałoby rezygnacji ze znacznej części obecnych wydatków socjalnych. Których w naszym kraju na ten moment jest sporo. Dodatkowo trzeba by było wyraźnie podwyższyć podatki płacone przez osoby fizyczne i firmy, bądź też znacznego wzrostu zadłużenia kraju. W raporcie możemy przeczytać, że koszt realizacji programu przy założeniu świadczeń w wysokości 1200 zł dla osób w wieku produkcyjnym oraz 600 zł dla dzieci wyniósłby 376 mld zł rocznie.

Argumenty za i przeciw wprowadzeniu bezwzględnego dochodu podstawowego według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Argumenty mówiące za dochodem podstawowym: 

  • świadczenie zapewniłoby wsparcie socjalne wszystkim potrzebujących
  • takie rozwiązanie zachęciłoby osoby nieaktywne zawodowo do podjęcia pracy przez zniesienie jakichkolwiek warunków związanych z przysługiwaniem świadczenia
  • rozwiązanie takie zwiększyłoby innowacyjność jednostek i skłoniłoby do częstszego podejmowania ryzyka, przyczyniając się tym samym do wzrostu poziomu przedsiębiorczości

Argumenty przemawiające przeciwko:

  • brak możliwości sfinansowania takiego rozwiązania
  • zapewnienie powszechnego świadczenia na wystarczająco wysokim poziomie doprowadziłoby do znacznego wzrostu opodatkowania, co w efekcie spowolniłoby rozwój gospodarczy
  • takie świadczenie ograniczyłoby aktywność zawodową osób pracujących
  • brak możliwości zapewnienia powszechnego świadczenia w wystarczającej wysokości dla osób o szczególnych potrzebach, na przykład osób z niepełnosprawnościami
Więcej o: