500 plus dla seniora. Dodatek do emerytury można otrzymać na wniosek. Nie każdy może go złożyć

Dodatkowe świadczenie w postaci 500 plus dla seniora może otrzymać określona grupa emerytów. W tym celu niezbędne będzie jednak złożenie wniosku. Podpowiadamy, jak zrobić to w prawidłowy sposób.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński obiecuje emeryturę 500 plus. Minister: najwcześniej w przyszłym roku

O wypłatę 500 plus mogą ubiegać się emeryci po ukończeniu 75 roku życia, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji lub pobierają zasiłek pielęgnacyjny. W tym celu należy złożyć odpowiednią dokumentację oraz wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

BTired,Mother,With,Upset,Baby,Suffering,With,Post,Natal,Depression.Wielu rodziców jest zaskoczonych, że to już. Dziecko zmienia się nie do poznania

Nie każdy emeryt otrzyma pełne świadczenie uzupełniające 500 plus

Świadczenie w pełnej wysokości, czyli kwocie 500 zł przysługuje jedynie osobom, które: 

  • nie są uprawnione do emerytury ani renty oraz nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
  • mają prawo do powyższych świadczeń, jednak ich łączna kwota brutto nie przekracza 1272,08 zł.

Przekroczenie tego progu nie dyskwalifikuje do wypłaty świadczenia, jednak będzie ono pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że chcąc otrzymać dodatkowe świadczenie, dotychczasowe przychody nie mogą przekroczyć 1772,08 zł brutto.

500 plus dla seniora. Wniosek należy złożyć do ZUS-u

Wniosek można złożyć w ZUS osobiście lub za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Należy w nim podać swoje dane identyfikacyjne oraz adresowe. Dodatkowo należy umieścić informacje tj.: 

  • czy występuje prawo lub staramy się o prawo do świadczenia finansowanego ze środków publicznych — jeśli tak to jego wysokość, rodzaj i instytucja, która go wypłaca, 
  • czy mamy prawo do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych lub o takowe się staramy — jeśli tak to jego wysokość, rodzaj i instytucja, która go wypłaca,
  • oświadczenie czy aktualnie przebywamy w areszcie śledczym lub zakładzie karnym. 

W przypadku wątpliwości możemy skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku w placówce urzędu lub poprzez infolinię.

PortfelBezwarunkowy dochód podstawowy. Dla dorosłego 1,2 tys. zł

Dodatkowe dokumenty do 500 plus. Co trzeba dostarczyć? 

Poza powyższym wnioskiem senior musi dostarczyć również komplet dokumentów. Mowa tutaj o: 

  • orzeczeniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniu o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniu o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 września 1997 r.,
  • dokumentacji medycznej,
  • wszystkich innych dokumentach, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Nie jest konieczne dostarczanie wskazanych orzeczeń, jeśli znajduje się już ono w dokumentacji emerytalno-rentowej.

Więcej o: