Świadczenie przedemerytalne 2022. Wzrost zasiłków od nowego roku

Zasiłek przedemerytalny ma być wsparciem finansowym dla seniorów, którzy z przyczyn niezależnych od nich utracili pracę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Na jakie podwyżki mogą liczyć świadczeniobiorcy od przyszłego roku?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy waloryzacja 500 plus jest możliwa?

O świadczenie przedemerytalne mogą ubiegać się nieliczni emeryci, którzy przed osiągnięciem prawa do emerytury utracili zatrudnienie. Choć kwota nie jest duża, to w takiej sytuacji może stanowić ogromne wsparcie finansowe. Czy od przyszłego roku zasiłek przedemerytalny wzrośnie?

Świadczenie przedemerytalne: warunki, jakie musi spełnić świadczeniobiorca

Warunki, które senior musi spełnić chcąc ubiegać się o zasiłek przedemerytalny możemy podzielić na ogólne i indywidualne. W tej pierwszej grupie, czyli obligatoryjnej i jednakowej dla wszystkich znajduje się:

  • obowiązek rejestracji jako bezrobotny,
  • złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierany był zasiłek dla bezrobotnych,
  • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni,
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie wystąpiła odmowa przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez uzasadnionej przyczyny.

Jeśli zaś chodzi o kwestie indywidualne, to zalicza się do nich: 

  • ukończenie 55 lat oraz posiadanie minimum 30 lat stażu pracy w przypadku kobiet,
  • ukończenie 60 lat oraz posiadanie minimum 35 lat stażu pracy w przypadku mężczyzn,
  • minimum 6-miesięczne zatrudnienie w zakładzie pracy, jednak ustanie umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy lub z powodu likwidacji, lub niewypłacalności pracodawcy.

Wysokość zasiłku przedemerytalnego. Aktualne stawki

Wysokość zasiłku ustalana jest na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku. Jej wysokość niezależnie od różnic występujących w kwestiach indywidualnych, przysługuje każdemu świadczeniobiorcy w jednakowej kwocie. Aktualna stawka obowiązująca od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. wynosi 1262,34 zł.

Wzrost świadczeń od przyszłego roku? Efekt waloryzacji

Świadczenie przedemerytalne podlega okresowej waloryzacji, która jest przeprowadzana na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie emerytalnej. Wskaźnik waloryzacji 2022 ustalany jest w lutym każdego roku na podstawie danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w związku w realnym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. Najbliższy wzrost wynagrodzeń będzie miał więc miejsce najwcześniej w marcu przyszłego roku. Biorąc pod uwagę prognozy ekspertów, jest szansa, że świadczenie może wzrosnąć o ponad 60 złotych miesięcznie. 

Więcej o: