Izolacja domowa a zwolnienie lekarskie: czy dostaniemy pieniądze? Trzeba spełnić warunki

Niedługo minie dwa lata od kiedy usłyszeliśmy o epidemii koronawirusa. W momencie pojawienia się pierwszego przypadku w Polsce rząd podjął potrzebne działania w celu walki z nim. Zarówno kwarantanna jak i izolacja zmuszają osoby do nieopuszczania domu. Czym się one różnią i czy w czasie ich trwania jesteśmy na zwolnieniu lekarskim?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Osoby będące na izolacji lub kwarantannie często zastanawiają się, czy dostana z tego tytułu wynagrodzenie lub, czy należy im się zasiłek chorobowy. Mamy dobra wiadomość jeśli spełniasz kryteria, dostaniesz pieniądze.

Zobacz wideo „Jesteśmy na wojnie z wirusem, a Polacy zostali wysłani na nią bez uzbrojenia"

Kwarantanna a izolacja, jakie są różnice?

Jeśli osoba, u której stwierdzono obecność wirusa, ma się dobrze i nie wymaga hospitalizacji, może zostać objęta izolacją domową. Czas jej trwania zależny jest od przebiegu choroby. W najlepszym scenariuszu jeśli przebieg choroby był bezobjawowy, osoba może wyjść z domu po 10 dniach od momentu, w którym wynik testu na obecność wirusa był dodatni. Kwarantanną natomiast zostają objęte osoby, które miały bliski kontakt z chorymi, podejrzanymi są o zakażenie koronawirusem lub przekroczyły granicę zewnętrzną UE. W tych przypadkach kwarantanna trwa również 10 dni.

Kwarantanna i izolacja domowa a zwolnienie lekarskie. Czy dostaniemy pieniądze?

Wszystkie osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę czy izolację mają prawo do wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo przysługuje im zasiłek chorobowy. Dotyczy to jednak osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, czyli np. zatrudnionych na umowie o prace, umowy zlecenia, przy której dobrowolnie odprowadzane są składki chorobowe czy przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Świadczenie pracy na izolacji lub kwarantannie

W ustawie z 28 października 2020 r. Mówiącej o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 zawarty został przepis, mówiący o dopuszcza możliwość wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny.

 W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.(...) W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Nie został on jednak do tej pory opublikowany w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że nie ukazał się w tekście jednolitym tej ustawy. Ustawa ta wprowadziła również możliwość pracy w okresie izolacji, pod warunkiem, że pracodawca i pracownik wyrażą na to zgodę.

Więcej o: