Emerytura po mężu nie wynosi 100 procent. "To jest zwykłe okradanie ludzi z ich własnych pieniędzy"

Renta rodzinna po mężu, czyli tzw. emerytura po mężu nie przysługuje każdej wdowie. Nie wynosi również 100 procent świadczenia, które otrzymywał małżonek. Zdaniem wielu osób jest to niesprawiedliwe. Sprawdź ile wynosi świadczenie i co zrobić, aby je otrzymać. Pieniądze przysługują też pozostałym członkom rodziny.

W niektórych małżeństwach budżet jest wspólny. Pracują na to obie strony, aby zapewnić sobie i swoim dzieciom dostatnie życie. Niestety, w chwili śmierci małżonka sytuacja materialna może się zmienić. Dla wielu osób oznacza to utratę pewnego źródła dochodu, nie mówiąc o niepokoju o płynność finansową. W takich sytuacjach przysługuje świadczenie, które potocznie nazywane jest emeryturą po mężu. Może dotyczyć też innych członków rodziny, jednak z powodu największej liczby wniosków kierowanych od wdów, nazwa funkcjonuje w tej formie. Niestety, wokół świadczenia krążą kontrowersje. Obowiązują warunki aby je otrzymać, a sama forma pomocy nie pokrywa się ze 100 procentowym świadczeniem, które otrzymywał małżonek. Ile pieniędzy może zyskać wdowa i kto może dostać pieniądze?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Borys: Największym zagrożeniem społeczno-gospodarczym w tym stuleciu jest demografia

Dla kogo jest emerytura po mężu? Renta rodzinna przysługuje nie tylko wdowie

Emerytura po mężu to potoczne nazewnictwo renty rodzinnej. Świadczenie przysługuje po śmierci osoby bliskiej. Może je otrzymać, każdy kto spełni określone warunki. Osoba wnioskująca otrzyma pieniądze jeśli:

  • w chwili śmierci męża miała skończone 50 lat;
  • w chwili śmierci męża nie była zdolna do pracy;
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej;
  • wychowuje dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym;
  • wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Może zostać przyznana wdowie, ale również wdowcowi, dzieciom, wnukom lub rodzicom zmarłego pod pewnymi warunkami. Jeśli wnioskujących jest więcej niż jeden, kwota zostaje procentowo rozdzielona.

Ile wynosi emerytura po mężu? Wdowa nie otrzyma 100 procent świadczenia

Emerytura po mężu to inaczej emerytura, którą otrzymywał współmałżonek przed śmiercią. Niestety, wdowie nie przysługuje 100 procent tej kwoty. Może ubiegać się jedynie o 85 procent świadczenia. Jeśli wnioskujących jest więcej, pieniądze zostaną rozdzielone w następującym porządku:

  • przy pobieraniu renty przez dwie osoby - 90 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez trzy osoby lub więcej - 95 proc. świadczenia.

Ten warunek budzi duże kontrowersje. Na ten temat wypowiedzieli się użytkownicy Facebooka na naszej stronie w mediach społecznościowych. Pisali:

człowiek umarł przed czasem to niema nic
To jest zwykle okradanie ludzi z ich własnych pieniędzy
Zwykle złodziejstwo.. okradają wdowy i wdowców

Renta rodzinna po mężu: co z emeryturą wdowy, kiedy wnioskuje o emeryturę po mężu? Nie każdej się opłaca

Niestety, nie każdej wdowie opłaca się złożenie wniosku o rentę rodzinną. Wnioskując o emeryturę po mężu kobieta jest zobligowana do rezygnacji z własnego świadczenia. Należy podliczyć, czy kwota emerytury po mężu oby na pewno jest dla niej bardziej korzystna. Obowiązuje bowiem zasada, że w Polsce można pobierać tylko jedną emeryturę z tego samego źródła.

Więcej o: