Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Wynagrodzenie za okres choroby może być pomniejszone

Osoby podpisujące umowy zlecenie mają wiele wątpliwości w zakresie dotyczących ich przywilejów. Umowa regulowana jest bowiem przez kodeks cywilny, a nie pracy, co budzi często niepokój. Czy na umowie zlecenie przysługuje L4? Na jakie wynagrodzenie może liczyć zleceniobiorca na zwolnieniu lekarskim?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Morawiecki apeluje o pracę zdalną. "Musimy zerwać łańcuch zakażeń"

Zleceniobiorca podlega obowiązkowej składce emerytalno-rentowej, zdrowotne oraz wypadkowej. Ich wysokość jest taka sama jak w przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę. Sytuacja jednak różni się nieco podczas choroby. Nie każdy może liczyć na płatne zwolnienie lekarskie oraz pełne wynagrodzenie za okres choroby. Wszystko jest uzależnione od zapisów zawartych w umowie zlecenie

Umowa zlecenie, a zwolnienie lekarskie. Składki chorobowe są dobrowolne

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym uprawnia zleceniobiorcę do udania sia na bezpłatną poradę lekarską w ramach NFZ. Lekarz rodzinny może pracownikowi wystawić zwolnienie L4, jednak fakt, czy jest ono płatne zależy już wyłącznie od zleceniobiorcy. Ubezpieczenie chorobowe jest bowiem dobrowolne. W momencie podpisywania umowy możemy zdecydować, czy chcemy, aby była odprowadzana składka chorobowa uprawniająca do płatnego zwolnienia lekarskiego. Jeśli początkowo nie wykazaliśmy takiej chęci, możemy w każdej chwili złożyć pisemny wniosek do zleceniodawcy o objęcie ubezpieczeniem. Ma on wtedy obowiązek zarejestrowania nas w ZUS-ie. 

Zwolnienie L4 nie jest płatne od razu. Jest pewien haczyk

Poza zgłoszeniem zleceniobiorcy do ZUS jest jeszcze jeden obligatoryjny warunek, który uprawnia do płatnego zwolnienia lekarskiego. Mianowicie prawo do zasiłku chorobowego uzyskuje się dopiero po 90 dniach nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. W praktyce oznacza to, że dopiero po przepracowaniu na umowie zlecenie trzech miesięcy, jesteśmy uprawnieni do płatnego L4. 

Umowa zlecenie, a L4. Jakie wynagrodzenie przysługuje za okres choroby? 

Wysokość wynagrodzenia wypłacanego za okres choroby w przypadku umowy zlecenia jest uzależniona od zapisów zawartych w umowie. Nie podlega ona bowiem regulacjom kodeksu pracy. Przepisy nie wskazują wprost sposobu zmniejszenia wynagrodzenia zleceniobiorców, co oznacza, że w tym zakresie pozostaje pewna swoboda decyzji. Stąd też informacja o wynagrodzeniu w przypadku zwolnienia lekarskiego powinna być zawarta w zapisach umowy. Jeśli takowa się nie znajduje, to zleceniodawca ma możliwość pomniejszenia wynagrodzenia, w przypadku stwierdzenia, że osoba zatrudniona nie wykonała w pełni zleconych prac z powodu nieobecności chorobowej.

Więcej o: