Dzień wolny za święto w sobotę. Komu się należy? Nie każdy z niego skorzysta

Na jakiej zasadzie przyznawane są dni wolne za święta przypadające w weekend? Czy należy się on tylko za dni świąteczne wypadające w sobotę? A co ze świątecznymi dniami ustawowo wolnymi, które trafiają się w niedzielę? Zasady odbierania dni wolnych opisujemy szczegółowo poniżej.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Święta są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Niestety, ten przywilej nie dotyczy wszystkich zatrudnionych osób, a jedynie wybranych pracowników. Kiedy i komu należy się dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w weekend? Sprawdzamy, co mówią na ten temat zapisy zawarte w Kodeksie pracy.

Zobacz wideo Pandemia negatywnie wpłynęła na sytuację zawodową kobiet.

Dzień wolny za święto: które dni są ustawowo wolne od pracy i dla kogo?

Ustawowe dni wolne od pracy, czyli wszystkie oficjalne święta, dotyczą tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co regulują obowiązujące przepisy Kodeksu pracy. Tylko w tym wypadku pracodawca jest zobowiązany oddać pracownikom dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilno-prawne, których nie dotyczy Kodeks pracy, nie mają ustalonego prawa do dni ustawowo wolnych. Wszystko zależy od zapisów zawartych w umowie oraz zasad ustalonych przez konkretny zakład pracy.

Dzień wolny za święto przypadające w weekend – kiedy się należy?

Warto wiedzieć, że nawet pracownikom etatowym dzień wolny nie należy się za każdy dzień wolny przypadający w weekend. Dotyczy to jedynie świąt wypadających w sobotę. Jak czytamy w art.130 § 2 Kodeksu pracy:

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin

Dzień wolny nie może zostać odebrany za święto, które wypada w niedzielę. Takiej sytuacji Kodeks pracy nie przewiduje.

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Czy w 2021 skorzystamy jeszcze z tego przywileju?

Odpowiedź brzmi: tak, jak najbardziej. W 2021 będziemy mieć jeszcze do czynienia z sytuacją, gdy dzień ustawo wolny od pracy przypada w sobotę. Będzie to pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia czyli 25 grudnia 2021 roku. Ponieważ dodatkowy dzień wolny za święto, które wypada w sobotę, zwyczajowo wyznacza się w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym ono wystąpiło, pracownicy etatowi będą mogli skorzystać ze swojego przywileju jeszcze w grudniu.

Więcej o: