Ile wynosi renta socjalna? Szansę na wypłatę świadczenia mają nieliczni

Renta socjalna jest skierowana do osób, które nie mogą podjąć pracy zarobkowej ze względu na stan zdrowia. Nie każdy może jednak liczyć na wypłatę świadczenia. Ile wynosi renta socjalna i jakie należy spełnić warunki, aby ją otrzymać?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Ile tak naprawdę kosztowałyby emerytury bez podatku?

Renta socjalna wypłacana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sytuacjach, gdy stan zdrowia nie pozwala nam na podjęcie pracy. Otrzymanie świadczenia nie jest jednak wcale takie proste, gdyż obowiązuje szereg warunków, jakie należy spełnić, aby otrzymać prawo do jego wypłaty. 

Renta socjalna: komu przysługuje? 

O rentę socjalną mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat (z wyjątkiem kobiet w wieku 16 lat, które wyszły za mąż) oraz nie mają ustalonego prawa do świadczeń tj. emerytura, renta czy zasiłek przedemerytalny. W przypadku osób niepełnoletnich to lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS musi stwierdzić, że jest się osobą całkowicie niezdolną do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem przez 18 roku życia lub w trakcie trwania nauki. 

Ile wynosi renta socjalna? Wysokość świadczenia jednakowa dla wszystkich 

Wysokość renty socjalnej stanowi równowartość najniższej renty wypłacanej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która od 1 marca 2021 roku wynosi 1250,88 zł brutto, czyli 1067 zł netto. Może ona jednak zostać pomniejszona, jeśli otrzymujemy rentę rodzinną. Sytuacja taka jest możliwa, jeśli łączna wysokość tych dwóch świadczeń przekracza 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna nie może być jednak niższa niż 10% kwoty najniższej renty.

Renta socjalna 2021. Wniosek o świadczenie należy złożyć do ZUS

Poza wnioskiem o rentę socjalną należy złożyć w ZUS szereg dokumentów, na podstawie których zostaje rozpatrzona decyzja o przyjęciu świadczenia. Mowa tutaj m.in. o: 

  • zaświadczeniu z placówki edukacyjnej z potwierdzeniem okresu nauki,
  • zaświadczeniu o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku, 
  • dokumentacji medycznej, która może potwierdzić stan zdrowia np. wyniki badań, karty z leczenia szpitalnego,
  • w przypadku pozostawania na zatrudnieniu dokumentów przygotowane przez pracodawcę,
  • zaświadczeniu o terminie zawartej umowy i kwocie osiąganego przychodu.
Więcej o: