Emerytura po mężu nie tylko dla wdowy. Kto jeszcze ma szansę na dożywotnie świadczenie?

W przypadku śmierci osoby bliskiej przysługuje nam tzw. renta rodzinna. W sytuacji, kiedy wnioskuje o nią żona zmarłego, mówi się potocznie, że jest to emerytura po mężu. Wdowa może świadczenie pobierać dożywotnio, ale obowiązują warunki. Nie tylko ona może złożyć wniosek.

Wspólny budżet to jedno z założeń wielu małżeństw. W sytuacji kiedy jedno z małżonków umrze, sytuacja finansowa w domu może ulec zmianie. W takich chwilach warto dowiedzieć się jakie świadczenia nam przysługują. Wdowa może na przykład złożyć wniosek o przyznanie jej emerytury po mężu. To pieniądze wypłacane dożywotnio co miesiąc. Świadczenie nosi też nazwę "renta rodzinna" a co za tym idzie, może o nią wnioskować więcej osób. Proporcjonalnie do wnioskujących zmniejsza się wartość świadczenia. Wdowa nie otrzyma 100 procent pieniędzy, które przysługiwały zmarłemu. Jakie jeszcze zasady obowiązują? Okazuje się, że nie każdemu opłaca się wnioskować o to świadczenie.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Emerytura po mężu, czyli renta rodzinna. Kto może o nią wnioskować?

O rentę rodzinną może upomnieć się nie tylko wdowa, ale i inne osoby bliskie zmarłego. Jest to świadczenie w wysokości mniejszej niż emerytura zmarłego, ale przyznawane co miesiąc przez okres dożywotni. Aby otrzymać świadczenie wystarczy spełnić warunki. Przysługuje osobie, która:

  • w chwili śmierci małżonka miała przynajmniej 50 lat,
  • w chwili śmierci małżonka nie była zdolna do pracy,
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy pięć lat po śmierci małżonka,
  • wychowuje dziecko do 16 roku życia, lub 18 roku życia kontynuującego naukę, które ma prawo do ubiegania się o rentę rodzinną,
  • wychowuje dziecko niezdolne do samodzielnej egzystencji lub do pracy, któremu przysługuje renta rodzinna.

Wdowa, która ubiega się o emeryturę po mężu musi złożyć wniosek i dokumenty

Aby otrzymać świadczenie, niezbędne jest złożenie nie tylko wniosku, ale i odpowiednich dokumentów. Wniosek o rentę rodzinną znajdziesz na oficjalnej stronie gov.pl. Potrzebne dokumenty to:

  • data urodzenia i data zgonu zmarłego małżonka,
  • zawarcie związku małżeńskiego;
  • prawo do alimentów od zmarłego małżonka (ustalone wyrokiem lub ugodą sądową, albo u wdowy –dobrowolnego porozumienia między małżonkami), jeżeli w chwili śmierci małżonka nie istniała wspólność małżeńska.

Ile wynosi emerytura po mężu? Renta rodzinna nie każdemu się opłaca

Niestety, wysokość renty rodzinnej nie wynosi 100 procent. Oznacza to, że wdowa lub inny członek rodziny nie dostaną pełnej kwoty świadczenia, które pobierał zmarły. Złą wiadomością dla wielu wnioskujących jest też fakt, że aby otrzymywać emeryturę po mężu, należy zrzec się własnego świadczenia. Z tego powodu wielu wdowom się to po prostu nie opłaca. Jeśli wdowa wnioskuje sama, to może otrzymywać 85 procent emerytury męża. Jeśli wnioskuje więcej osób, otrzymają one odpowiednio:

  • kiedy renta przysługuje dwóm osobom - 90 procent świadczenia,
  • kiedy renta przysługuje trzem osobom lub więcej - 95 procent świadczenia.
Więcej o: