Ile wynosi renta rodzinna po mężu? Nie każdej wdowie się opłaca. "Okradają nas nawet po śmierci"

W przypadku śmierci małżonka wdowa ma prawo starać się o rentę rodzinną po mężu znaną również jako emerytura po mężu. To dodatkowe świadczenie może uratować budżet rodziny. Nie przysługuje ono jednak wyłącznie wdowie. Renta rodzinna może być pobierana np. przez dzieci. W żadnym z przypadków nie wynosi 100 procent.

Małżonkowie zazwyczaj mają wspólny budżet, który pomaga im wspólnie planować wydatki i oszczędzać pieniądze. Niestety, w przypadku śmierci jednego z małżonków ta równowaga finansowa może zostać zachwiana. Wdowa, lub wdowiec pozostają wyłącznie ze swoim świadczeniem, co niekiedy może skutkować nagłym obniżeniem standardów życia. Rząd oferuje przejęcie świadczenia. Potocznie jest ono nazywane emeryturą po mężu z tego powodu, że to właśnie wdowy najchętniej decydują się na ten krok. W rzeczywistości jest to renta rodzinna o którą mogą starać się też pozostali członkowie rodziny.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Komu przysługuje emerytura po mężu? Renta rodzinna nie tylko dla wdowy

W przypadku śmierci osoby bliskiej obowiązuje świadczenie nazywane rentą rodzinną. Mogą ubiegać się o nie np. rodzice osoby zmarłej, a także dzieci, czy właśnie małżonkowie. Przysługuje każdej osobie, która spełni poniższe warunki:

  • w chwili śmierci małżonka miała przynajmniej 50 lat,
  • w chwili śmierci małżonka nie była zdolna do pracy,
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy pięć lat po śmierci małżonka,
  • wychowuje dziecko do 16 roku życia, lub 18 roku życia kontynuującego naukę, które ma prawo do ubiegania się o rentę rodzinną,
  • wychowuje dziecko niezdolne do samodzielnej egzystencji lub do pracy, któremu przysługuje renta rodzinna.

W zależności od liczby świadczeniobiorców i stopnia pokrewieństwa jest przyznawana procentowo.

Małgorzata Socha Małgorzata Socha i jej spodnie flare zachwyciły fanów

Ile wynosi renta rodzinna? Nie każdej wdowie opłaca się przyjąć emeryturę po mężu

Niestety, jednym z warunków aby przyjąć świadczenie jest rezygnacja z własnego źródła dochodu. Wdowa lub inny członek rodziny nie może jednakowo pobierać dwóch emerytur. Wdowa musi zatem zastanowić się, czy przyjęcie emerytury zmarłego małżonka będzie jej się opłacać. Zwłaszcza, że nie wynosi ona 100 procent, a zaledwie 85 procent świadczenia. Tej zasadzie sprzeciwili się internauci:

Nie wszyscy mogą liczyć na pomoc dzieci a prawie wszystkie opłaty po śmierci małżonka są takie same jak i za jego życia.
Okradają nas nawet po śmierci
To co uprawia się w Polsce w sprawie emerytur po zmarłym, to jest czyste złodziejstwo

Dla kogo jest zasiłek przedemerytalny? Obowiązują warunki Dla kogo jest zasiłek przedemerytalny? Obowiązują warunki

Jak złożyć wniosek o emeryturę po mężu? Renta rodzinna wymaga dokumentów

Wniosek o emeryturę po mężu złożysz w ZUS za pomocą formularza dostępnego na gov.pl. Możesz zrobić to osobiście lub przez Profil Zaufany. Dodatkowo należy załączyć dokumenty:

  • datę urodzenia i datę zgonu zmarłego małżonka,
  • zawarcie związku małżeńskiego;
  • prawo do alimentów od zmarłego małżonka (ustalone wyrokiem lub ugodą sądową, albo –u wdowy –dobrowolnego porozumienia między małżonkami), jeżeli w chwili śmierci małżonka nie istniała wspólność małżeńska.
Więcej o: