Kto otrzyma zasiłek przedemerytalny? Obowiązują warunki. Liczy się nie tylko wiek

Zasiłek przedemerytalny to forma pomocy finansowej dla osób w szczególnej sytuacji. Byli pracownicy, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego mogą starać się o wcześniejsze świadczenie. Ile wynosi i jak je otrzymać? Nie tylko wniosek jest potrzebny.

Świadczenie przedemerytalne otrzymają przede wszystkim te osoby, które utraciły pracę nie ze swojej winy. Trudna sytuacja wynikająca z utracenia źródła dochodu to jeden z warunków, aby otrzymać świadczenie. Konieczny jest oczywiście również wniosek, ale i niezbędne dokumenty. Pracownik w oczekiwaniu na emeryturę musi m.in wykazać chęć do podjęcia nowej pracy. Ile wynosi zasiłek przedemerytalny i czy jest w stanie zrekompensować brak wypłaty z miejsca pracy?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Czym jest zasiłek przedemerytalny? To pomoc przed uzyskaniem innego świadczenia

Zasiłek przedemerytalny, jak sama nazwa wskazuje możliwy jest do otrzymania przed emeryturą. Nie oznacza to jednak, że mogą ubiegać się o niego osoby, którym brakuje do emerytury wielu lat. Obowiązują warunki, które należy spełnić. Świadczenie przedemerytalne jest wypłacane co miesiąc aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wówczas były pracownik pobiera nowe świadczenie, czyli wyczekaną emeryturę. 

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny? Jego kwota może rozczarować

Kwota zasiłku przedemerytalnego może rozczarować. Wielu osobom nie pozwoli na utrzymanie tego samego poziomu życia, jaki towarzyszył im wtedy, kiedy byli zatrudnieni. Od 1 marca 2021 roku świadczenie przedemerytalne wynosi 1262,34 zł brutto miesięcznie. Na rękę otrzymasz 1075,73 zł

Dla kogo świadczenie przedemerytalne? Aby je otrzymać, musisz spełnić warunki

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, były pracownik musi udowodnić że utracił pracę z przyczyn niezależnych. Do takich zaliczamy m.in śmierć pracodawcy, bankructwo, redukcję etatu. Dodatkowo osoba ubiegająca się o świadczenie musi dostarczyć dokumenty poświadczające:

  • ukończenie 55 lat oraz posiadanie minimum 30 lat stażu pracy w przypadku kobiet,
  • ukończenie 60 lat oraz posiadanie minimum 35 lat stażu pracy w przypadku mężczyzn,
  • minimum 6-miesięczne zatrudnienie w zakładzie pracy, jednak ustanie umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy lub z powodu likwidacji, lub niewypłacalności pracodawcy.

To nie wszystko. Przyszłego emeryta obowiązuje:

  • rejestracja jako bezrobotny,
  • złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierany był zasiłek dla bezrobotnych,
  • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni,
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie wystąpiła odmowa przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez uzasadnionej przyczyny.
Więcej o: