500 plus dla seniora jest możliwe jeszcze w tym roku. Potrzebny wniosek. Jak i gdzie go złożyć?

Emeryci mogą dostać 500 złotych do emerytury. Ten rodzaj świadczenia nie jest dla wszystkich. Należy złożyć wniosek i spełnić określone warunki. Liczy się m.in wiek i stan zdrowia, oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów. Sprawdź jak otrzymać ten zastrzyk gotówki.

Kolejne świadczenie dla seniorów to 500 plus do emerytury co miesiąc. Mogą je dostać jedynie niektórzy emeryci. To kolejne świadczenie po czternastej i trzynastej emeryturze, a także 200 złotych do emerytury co miesiąc. Aby otrzymać 500 złotych należy złożyć wniosek. Niestety, to nie wystarczy. Konieczne jest też osiągnięcie sędziwego wieku i złożenie kilku dokumentów. Gdzie wnioskować, aby dostać pieniądze?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Biedroń o 500 plus: Wszystko wskazuje na to, że PiS zacznie je ograniczać

Kto otrzyma 500 plus do emerytury co miesiąc? Tych seniorów czeka zastrzyk gotówki

Aby otrzymać 500 plus do emerytury trzeba spełnić warunki. Pieniądze przysługują tylko najbardziej potrzebującym seniorom. Ważny jest stan zdrowia, który musi zostać udowodniony odpowiednią dokumentacją medyczną. Pozostałe warunki to:

  • dochód nie przekraczający 1727,08 zł brutto
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • ukończenie 75 lat

Seniorzy, którzy nie ukończyli 75 roku życia mogą starać się jedynie o czternastą emeryturę, 200 złotych do emerytury lub zasiłek przedemerytalny.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać 500 plus dla seniora? 

Najważniejszymi dokumentami oprócz wniosku są te, które potwierdzają stan zdrowia seniora. Jest to:

  • dokumentacja medyczna
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

Czy wniosek o 500 plus dla seniora musi być złożony osobiście? Jak to zrobić?

Wniosek o 500 plus dla seniorów tyczy się osób, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Oznacza to, że mogą dostarczyć go inne osoby bliskie. Wniosek i dokumenty należy w imieniu wnioskującego seniora należy złożyć w urzędzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wzór jest dostępny na gov.pl. Możliwe jest także przesłanie go drogą elektroniczną poprzez Profil Zaufany.

Więcej o: