Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest wyłącznie na wniosek. Nie złożysz go jednak w ZUS

Zasiłek pielęgnacyjny ma pokryć przynajmniej częściowo koszty wynikające z konieczności zapewnienia opieki w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zasiłek pielęgnacyjny, a świadczenie lub dodatek pielęgnacyjny to trzy odmienne świadczenia. Gdzie zatem należy udać się z wnioskiem?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

Zarówno zasiłek, jak i świadczenie czy dodatek pielęgnacyjny ma pomóc osobom, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Występują jednak między nimi znaczące różnice i co najistotniejsze nie można pobierać jednocześnie wszystkich z wymienionych świadczeń. Gdzie zatem należy udać się w celu przyznania zasiłku pielęgnacyjnego i komu on przysługuje? 

Zasiłek pielęgnacyjny: dla kogo może być przyznany? 

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest przez urząd miasta lub też gminy i to właśnie tam trzeba się udać z wnioskiem o jego przyznanie. Wysokość zasiłku wynosi 215,84 zł miesięcznie i może być przyznana jedynie: 

  • dziecku z niepełnosprawnością,
  • osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 16 lat, która ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Wniosek zostanie jednak odrzucony, jeśli powyżej wskazane osoby pobierają już dodatek pielęgnacyjny lub są umieszczone w zakładzie zapewniającym nieodpłatne, całodobowe utrzymanie. 

Czym różni się zasiłek od świadczenia pielęgnacyjnego? 

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest opiekunom osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tzn.:

  • matce albo ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną.

Jego wysokość wynosi obecnie 1971 zł, jednak o świadczenie można ubiegać się wyłącznie w sytuacji rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Z wnioskiem należy się zwrócić do urzędu gminy lub miasta. Można jednocześnie pobierać zasiłek, lub dodatek pielęgnacyjny. 

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest natomiast przez ZUS

Dodatek pielęgnacyjny w wysokości 239,66 zł miesięcznie może być przyznany na wniosek osobie całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji po potwierdzeniu tego przez orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS. Prawo do dodatku pielęgnacyjnego mają również osoby po ukończeniu 75 roku życia. W takim przypadku nie trzeba składać wniosku ani zaświadczenia o stanie zdrowia. ZUS przyzna dodatek z urzędu wypłacając go wraz z emeryturą.

Więcej o: