Ile wynosi emerytura po mężu? Kwota może rozczarować. To mniej niż 100 procent świadczenia. "To skandal"

Emerytura po mężu to świadczenie, które nie przysługuje tylko wdowie. Tak zwana renta rodzinna to Pomoc finansowa, którą może otrzymać także dziecko lub inny krewny. Niestety, nie wynosi 100 procent emerytury, którą pobierał zmarły. Nie każdemu zatem opłaca się składanie wniosku.

W chwili śmierci osoby bliskiej przysługują nam różne rodzaje świadczeń. Jednym z nich jest zasiłek pogrzebowy, jednak można go otrzymać tylko raz. Inna sytuacja jest z emeryturą po mężu, czyli tzw. rentą rodzinną. Jest wypłacana co miesiąc i ma na celu poprawienie sytuacji finansowej rodziny. To świadczenie okazuje się pomocne przede wszystkim w sytuacjach, kiedy małżonkowie razem prowadzili domowy budżet i nagle zabrakło wkładu finansowego jednego z nich. Niestety, aby otrzymać emeryturę po mężu wdowa musi spełnić pewne warunki. Dodatkowo, wysokość świadczenia może zaskoczyć.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Komu przysługuje emerytura po mężu? Renta rodzinna nie tylko dla wdowy

Emerytura po mężu, to potoczne określenie na rentę rodzinną, którą może otrzymać każdy bliski osoby zmarłej, kto spełni określone warunki. O rentę rodzinną może wnioskować osoba, która:

  • w chwili śmierci małżonka miała przynajmniej 50 lat,
  • w chwili śmierci małżonka nie była zdolna do pracy,
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy pięć lat po śmierci małżonka,
  • wychowuje dziecko do 16 roku życia, lub 18 roku życia kontynuującego naukę, które ma prawo do ubiegania się o rentę rodzinną,
  • wychowuje dziecko niezdolne do samodzielnej egzystencji lub do pracy, któremu przysługuje renta rodzinna.

Ile wynosi emerytura po mężu? Kwota jest mniejsza niż 100 procent świadczenia

Jednym z warunków, aby otrzymać emeryturę po mężu jest rezygnacja z własnego świadczenia. Z tego powodu wiele wdów rezygnuje z możliwości złożenia wniosku. Dodatkowo, emerytura po mężu nie jest równa wysokości świadczenia, jakie zmarły pobierał przed śmiercią. W przypadku jednego świadczeniobiorcy wynosi 85 procent. Co tyczy się renty rodzinnej, może wnioskować o nią więcej niż jedna osoba. Jeśli wnioskujących jest więcej, kwota zostaje podzielona:

  • kiedy renta przysługuje dwóm osobom - 90 procent świadczenia,
  • kiedy renta przysługuje trzem osobom lub więcej - 95 procent świadczenia.

Te warunki nie podobają się wielu użytkownikom Facebooka. Na naszym profilu skomentowali:

To skandal
Okradają człowieka po śmierci
To zwykłe złodziejstwo

Jak złożyć wniosek o emeryturę po mężu? Renta rodzinna wymaga dokumentów

Aby złożyć wniosek o emeryturę po mężu, czyli rentę rodzinną należy wypełnić wniosek, który jest dostępny na stronie zus.pl. Można złożyć go osobiście lub drogą elektroniczną. Oprócz wniosku konieczne jest także dostarczenie dokumentów. Są to:

  • datę urodzenia i datę zgonu zmarłego małżonka,
  • zawarcie związku małżeńskiego;
  • prawo do alimentów od zmarłego małżonka (ustalone wyrokiem lub ugodą sądową, albo –u wdowy –dobrowolnego porozumienia między małżonkami), jeżeli w chwili śmierci małżonka nie istniała wspólność małżeńska.
Więcej o: