Ile może dorobić emeryt 2021? Kwoty uległy zmianie. Od 1 grudnia obowiązują nowe limity

Ile może dorobić emeryt w 2021 roku? Są limity, których musi przestrzegać. Dotyczy to seniorów na wcześniejszej emeryturze lub rencie. Wiemy, jaki dochód niepozbawi go emerytury. Od 1 grudnia zmieniły się zasady dorabiania do emerytury lub renty.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Emeryci, którzy chcą sobie dorobić, muszą uważać na sumę pieniędzy, jaką się zarobią. W sytuacji przekroczenia wyznaczonej kwoty emerytura może zostać pomniejszona lub w najgorszym przypadku całkowicie wstrzymana. Kwoty, jakich nie można przekroczyć, zmieniły się 1 grudnia, warto się z nimi zapoznać.

Zobacz wideo Czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku zmieni kwotę emerytury? [Q&A]

Ile może dorobić emeryt 2021? Od czego to zależy i ile wynoszą limity?

To ile może dorobić sobie emeryt, zależy od średniej płacy krajowej, która zmienia się co trzy miesiące. Warto wiedzieć, że kwota wyliczana we wrześniu każdego roku jest niższa niż ta z pierwszego kwartału roku. Dzieje się tak dlatego, że w I kwartale wypłacane są np.13 emerytury. Od 1 grudnia obowiązują nowe limity.

Pierwszy próg wynosi 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli miesięczne zarobki emeryta nie przekroczą kwoty 3960,20 zł brutto z jego świadczeniem nic się nie stanie. Warto wiedzieć, że przy rencie socjalnej w sytuacji przekroczenia 70% zostanie ona automatycznie zawieszona.

Próg drugi to 130 procent. Jeżeli dorabiający sobie emeryt przekroczy 130 procent średniego miesięcznego wynagrodzenia ZUS, zawiesi wypłatę emerytury. Wynika z tego, że kwota, której nie można przekroczyć to 7354,65 zł brutto.

Od 1 grudnia sytuacji, w której emeryt, uzyskał przychody miesięczne w wysokości wyższej niż 3960,20 zł, ale nie przekroczył 7354,65 zł, musi się liczyć ze zmniejszeniem wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia.

Ile może dorobić emeryt w 2021 roku? Niektórzy nie muszą się martwić

Zmniejszeniem czy zawieszeniem świadczenia nie muszą martwić się też emeryci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny. Dla kobiet wynosi on 60 lat dla mężczyzn 65 lat. Świadczenie nie zmniejsza się także ani nie zawiesza m.in. w razie osiągania przychodu rent inwalidy wojennego czy rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową, i rent rodzinnych po tym inwalidzie.

Emeryt a działalność gospodarcza

Nie istnieją żadne limity maksymalnie osiąganych dochodów z działalności gospodarczej na emeryturze, których przekroczenie mogłoby powodować zmniejszanie praw emerytów. Wyjątek stanowią osoby, które skorzystały z tak zwanej wcześniejszej emerytury. W sytuacji jeżeli ich dochody osiągną określoną wysokość, będą one zobowiązane do zmniejszania lub zawieszania pobierania emerytury. W tej sytuacji progi obowiązują takie same, jak powyżej wspominaliśmy.

Więcej o: