Urlop wypoczynkowy: kodeks pracy określa, ilość dni. Jak złożyć o niego wniosek? Wyjaśniamy

Urlop wypoczynkowy: kodeks pracy określa, komu się on należy i ile trwa. Aby go otrzymać, trzeba złożyć wniosek. Warto wiedzieć wszystko jednak zależy od pracodawcy. Nie zawsze musi się zgodzić na wybrany przez was dzień. Dowiedz się wszystkiego, co ważne o urlopie wypoczynkowym.

Więcej podobnych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Urlop wypoczynkowy to jeden z przywilejów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. A więc nie otrzyma go osoba zatrudniona na umowach cywilnoprawnych np. zleceniu.

Zobacz wideo Nadgodziny praca nocna, a może zwolnienie ze wszystkich obowiązków? Na co uważać w ciąży?

Dorota Gardias Dorota Gardias w modnych spodniach na jesień z Bonprix

Urlop wypoczynkowy: kodeks pracy go gwarantuje. Ile dni wynosi i kiedy przysługują?

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi, który po raz pierwszy podejmuje pracę, w roku kalendarzowym, przysługuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu. W związku z tym za każdy przepracowany miesiąc w pierwszym roku pracy pracownik otrzymuje 1 i ? dnia wolnego.

Zgodnie z art. 154 kodeksu pracy, wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni — jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
  • 26 dni — jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat

W zawiązku z tym jeśli pracownik posiada 20 dni urlopu, za każdy przepracowany miesiąc otrzymuje 1 i pół dnia wolnego, natomiast jeśli przysługuje mu 26, to za każdy przepracowany miesiąc otrzymuje 2,16 dnia wolnego.

Wymiar urlopu pracownika, który pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, niepełny dzień urlopu zaokrągla się zawsze w górę do pełnego dnia. Niewykorzystany urlop wypoczynkowy w dniach przechodzi na następny rok i musi być wyczerpany w pierwszej kolejności do 30 września kolejnego roku.

Urlop wypoczynkowy: kodeks pracy dodaje lata pracy w zamian za naukę

W okres zatrudnienia wliczane są także lata nauki. Jednak jeżeli nauka była pobierana w latach zatrudnienia, do okresu pracy musimy wybrać tylko jedno z nich. Zgodnie z Kodeksem pracy do okresu pracy wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej — nie więcej jednak niż 3 lata
  • średniej szkoły zawodowej — nie więcej jednak niż 5 lat
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata
  • szkoły policealnej - 6 lat
  • szkoły wyższej - 8 lat

Emeryci (zdjęcie ilustracyjne) Ile może dorobić emeryt? Od 1 grudnia obowiązują nowe limity

Wniosek o urlop wypoczynkowy. Pracodawca może odmówić urlopu w wyznaczonej przez ciebie dacie

Urlop wypoczynkowy, zgodnie z prawem pracy, powinien trwać nieprzerwanie przez 14 dni kalendarzowych. Należy mieć na uwadze, że pracodawca nie musi udzielić urlopu w wybranym przez pracownika terminie. W związku z tym warto odpowiednio wcześniej w firmie powstał plan lub harmonogram urlopów.

Więcej o: