26 dni urlopu: od kiedy przysługuje wyższy wymiar wolnego? Decydujący jest jeden warunek

Urlop wypoczynkowy to jedno z podstawowych praw osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Jednak nie każdemu pracownikowi przysługuje on w jednakowym wymiarze. Komu należy się 20 dni, a kto może liczyć na 26 dni urlopu? Od kiedy otrzymujemy prawo do większej ilości dni wolnych?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Pandemia uderzyła w młodych. „Ich wejście na rynek pracy jest fatalne"

Urlop wypoczynkowy to okres, na który każdy z pracowników co roku wyczekuje z utęsknieniem. Jest to okres, kiedy możemy odpocząć od zawodowych obowiązków i zregenerować siły, a pracodawca jest zobligowany do zapłacenia nam za ten czas wynagrodzenia w stuprocentowej wysokości. Niestety nie wszyscy pracownicy mogą liczyć na taką samą liczbę dni wolnych w roku. Od czego zatem zależy wymiar urlopu wypoczynkowego? 

Pierwsza umowa o pracę. Prawo do urlopu wypoczynkowego

Podejmując zatrudnienie na umowę o pracę po raz pierwszy, prawo do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, uzyskuje się z upływem każdego, przepracowanego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 urlopu. Co istotne, w takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku zaokrąglania urlopu w górę, jak robi się to w przypadku urlopu proporcjonalnego. Prawo do urlopu z góry nabywa się dopiero po rozpoczęciu kolejnego roku kalendarzowego. 

26 dni urlopu: od kiedy przysługuje wyższy wymiar dni wolnych? 

Długość urlopu wypoczynkowego uzależniona jest od stażu pracy pracownika. W przypadku osób, których staż pracy wynosi poniżej 10 lat, urlop przysługuje w wysokości 20 dni. Po przepracowaniu 10 lat, wymiar urlopu wzrasta do 26 dni wolnych w ciągu roku. Jednak zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie pracy, prawo do nabycia urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, możemy nabyć szybciej. Do stażu pracy wlicza się bowiem okresy z tytułu ukończenia: 

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej — to dodatkowe nie więcej 3 lata do stażu pracy,
  • średniej szkoły zawodowej — nie więcej niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • szkoły wyższej - 8 lat.

Nabycie prawa do 26 dni urlopu w trakcie roku kalendarzowego

Zgodnie z art. 158 kodeksu pracy pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje tzw. urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni.

Więcej o: