Ulga rehabilitacyjna od nowego roku zostanie rozszerzona. Do odliczenia niezbędne są dwa dokumenty

Ulga rehabilitacyjna, którą możemy odliczyć od podatku dochodowego PIT, ma ułatwić wykonywanie czynności życiowych osobom z niepełnosprawnością oraz ich opiekunom. W projekcie nowelizacji został przygotowany rozszerzony katalog wydatków, który będzie uprawniał do skorzystania z ulgi.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Ulga gastronomiczna. Paweł Borys tłumaczy, jak z niej skorzystać

W ramach przyszłorocznych zmian podatkowych w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, modyfikacje obejmą również ulgę rehabilitacyjną. Ministerstwo Finansów wniosło bowiem propozycję rozszerzenia katalogu wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi. Na jakich zasadach będzie można z niej skorzystać? 

Ulga rehabilitacyjna nie przysługuje każdemu. Jakie trzeba spełniać warunki? 

Ulga rehabilitacyjna skierowana jest to osób niepełnosprawnych oraz osób, na których utrzymaniu pozostawały w danym roku podatkowym osoby niepełnosprawne. Ulgę możemy podzielić na dwa rodzaje odliczeń: 

 1. Nielimitowane — z możliwością odliczenia całej wartości faktycznie poniesionych kosztów,
 2. Limitowane kwotowo — podatnik może odliczyć faktycznie poniesione wydatki w określonym limicie tzn. jeśli zostały poniesione wyższe niż wskazane w ustawie, to na nie ulga nie obowiązuje. Wydatków tych nie trzeba udowadniać. Do tej grupy zalicza się:
  - opłacenie przewodników osób niewidomych oraz z niepełnosprawnością narządu ruchu,
  - utrzymanie psa asystującego,
  - wydatki na używanie samochodu osobowego na potrzeby związane z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Dla każdej z grup limitowanych kwotowo, granica wynosi 2280 zł w danym roku podatkowym. 

Dokumenty uprawniające do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

Podstawą do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest: 

 • dowód niepełnosprawności — wydany przez lekarza orzecznika powiatowego, 
 • w przypadku opiekunów dowód pokrewieństwa w postaci akt osobowych tj. akt urodzenia — ustawa nie wymaga, by były to jedynie dokumenty udowadniające pokrewieństwo,
 • dowód dokumentujący poniesienie wydatku — np. faktura lub bankowe dowody zapłaty. Paragon nie stanowi dowodu poniesienia wydatku. 

Ulga rehabilitacyjna 2022 - katalog wydatków zostanie rozszerzony

Nowelizacja Ministerstwa Finansów przewiduje, że odliczeniu będą podlegały także:

 • wydatki poniesione na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki podkłady i wkłady anatomiczne. Wydatki te będą zaliczone do grupy limitowanej, 
 • wydatki poniesione na pobyt opiekuna przebywającego wraz z osobą niepełnosprawną zaliczoną do grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, na turnusie rehabilitacyjnym albo w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej, 
 • wszelkie wydatki poniesione na przewóz osoby niepełnosprawnej niezależnie od celu przejazdu.
Więcej o: