Emerytura po mężu przysługuje wybranym. Polacy komentują: "Ale długi po mężu owszem, dla każdego"

Emerytura po mężu to potoczna nazwa renty rodzinnej. Świadczenie, które można pobierać dożywotnio po śmierci zmarłego przysługuje jednak wyłącznie po spełnieniu pewnych warunków i złożeniu odpowiedniego wniosku. Formalności te burzą część Polaków, którzy wskazują, że o wiele łatwiej odziedziczyć długi po zmarłym niż emeryturę.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Przejmowanie długu przez spadkobiercę. Co można zrobić? "Można odrzucić spadek"

O rentę rodzinną może starać się nie tylko wdowa po zmarłym mężu, jednak każda z osób musi spełnić określone warunki. Niezbędne będzie także złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS. Jakich formalności należy dopełnić, aby otrzymać dożywotnią emeryturę po śmierci bliskiej osoby? 

Katarzyna CichopekKatarzyna Cichopek w stylizacji na zimę z modną czapką

Emerytura po mężu nie tylko dla wdowy

Emeryturę po mężu, czyli inaczej mówiąc rentę rodzinną, może otrzymać każdy bliski osoby zmarłej, który spełni określone warunki tzn.:

  • dzieci — do ukończenia 16 lat lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Granica wiekowa nie ma znaczenia, jeśli całkowita niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat,
  • wnuki i rodzeństwo,
  • wdowa/wdowiec - jeśli w chwili śmierci małżonka ukończone było 50 lat, miała miejsce niezdolność do pracy lub niezdolność ta powstała 5 lat po śmierci małżonka, wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym, które nie ukończyły 16 lat,
  • rozwiedziona małżonka/małżonki — jeżeli spełnia warunki wymagane od wdowy/wdowca oraz wykaże, że w dniu śmierci zmarłego miała prawo do alimentów z jego strony ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową,
  • rodzice — jeżeli spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca, a ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania 

Jak złożyć wniosek o rentę rodzinną? Niezbędny jest szereg dodatkowych dokumentów

Do wniosku o rentę rodzinną należy dołączyć następujące dokumenty: 

  • akt urodzenia wnioskodawcy, 
  • akt zgonu osoby, po której ma być przyznana renta, 
  • potwierdzające stopień pokrewieństwa ze zmarłym, 
  • w zależności kto ubiega się o rentę — skrócony odpis akty małżeństwa, zaświadczenie o stanie zdrowia wnioskodawcy, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, dokument sądowy potwierdzający prawo do alimentów lub istnienie obowiązku alimentacyjnego. 

BanknotyEmeryci dostaną aż 200 złotych do emerytury co miesiąc

Polacy oburzeni formalnościami: "Ale długi po mężu owszem, dla każdego"

Ilość formalności oraz powyższe ograniczenia oburza część osób, które wskazują, że o ile emerytura jest przyznawana na wniosek i to po spełnieniu licznych warunków, to już długi po zmarłym przechodzą na członków rodziny automatycznie, jeśli nie został sporządzony testament. Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy o zadłużeniu pozostałego spadku, a kodeks cywilny przewiduje jedynie 6 miesięcy, aby go odrzucić. Można to zrobić wyłącznie po złożeniu stosownych dokumentów u notariusza lub w sądzie cywilnym. 

Więcej o: