Emerytura po mężu przysługuje wybranym. Polacy komentują: "Ale długi po mężu owszem, dla każdego"

Emerytura po mężu to potoczna nazwa renty rodzinnej. Świadczenie, które można pobierać dożywotnio po śmierci zmarłego przysługuje jednak wyłącznie po spełnieniu pewnych warunków i złożeniu odpowiedniego wniosku. Formalności te burzą część Polaków, którzy wskazują, że o wiele łatwiej odziedziczyć długi po zmarłym niż emeryturę.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Przejmowanie długu przez spadkobiercę. Co można zrobić? "Można odrzucić spadek"

O rentę rodzinną może starać się nie tylko wdowa po zmarłym mężu, jednak każda z osób musi spełnić określone warunki. Niezbędne będzie także złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS. Jakich formalności należy dopełnić, aby otrzymać dożywotnią emeryturę po śmierci bliskiej osoby? 

Emerytura po mężu nie tylko dla wdowy

Emeryturę po mężu, czyli inaczej mówiąc rentę rodzinną, może otrzymać każdy bliski osoby zmarłej, który spełni określone warunki tzn.:

  • dzieci — do ukończenia 16 lat lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Granica wiekowa nie ma znaczenia, jeśli całkowita niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat,
  • wnuki i rodzeństwo,
  • wdowa/wdowiec - jeśli w chwili śmierci małżonka ukończone było 50 lat, miała miejsce niezdolność do pracy lub niezdolność ta powstała 5 lat po śmierci małżonka, wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym, które nie ukończyły 16 lat,
  • rozwiedziona małżonka/małżonki — jeżeli spełnia warunki wymagane od wdowy/wdowca oraz wykaże, że w dniu śmierci zmarłego miała prawo do alimentów z jego strony ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową,
  • rodzice — jeżeli spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca, a ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania 

Jak złożyć wniosek o rentę rodzinną? Niezbędny jest szereg dodatkowych dokumentów

Do wniosku o rentę rodzinną należy dołączyć następujące dokumenty: 

  • akt urodzenia wnioskodawcy, 
  • akt zgonu osoby, po której ma być przyznana renta, 
  • potwierdzające stopień pokrewieństwa ze zmarłym, 
  • w zależności kto ubiega się o rentę — skrócony odpis akty małżeństwa, zaświadczenie o stanie zdrowia wnioskodawcy, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, dokument sądowy potwierdzający prawo do alimentów lub istnienie obowiązku alimentacyjnego. 

Polacy oburzeni formalnościami: "Ale długi po mężu owszem, dla każdego"

Ilość formalności oraz powyższe ograniczenia oburza część osób, które wskazują, że o ile emerytura jest przyznawana na wniosek i to po spełnieniu licznych warunków, to już długi po zmarłym przechodzą na członków rodziny automatycznie, jeśli nie został sporządzony testament. Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy o zadłużeniu pozostałego spadku, a kodeks cywilny przewiduje jedynie 6 miesięcy, aby go odrzucić. Można to zrobić wyłącznie po złożeniu stosownych dokumentów u notariusza lub w sądzie cywilnym. 

Więcej o: