Podatek od spadków i darowizn: kiedy trzeba zapłacić? Są osoby zwolnione z tego obowiązku

W naszym państwie obywatele muszą opłacać wiele różnych podatków. Jednym z nich jest podatek od spadków i darowizn. Często osoby dostające spadek czy dużą darowiznę zapominają, że muszą uregulować sprawy podatkowe, aby uniknąć problemów. Są jednak sytuacje, w których nie trzeba płacić.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ustawa o podatku od spadków i darowizn reguluje nie tylko obowiązujące stawki podatku, ale definiuje również limity kwotowe i stopień pokrewieństwa, dzięki którym nie zapłacimy podatku.

Dorota Gardias Dorota Gardias "naturalnie i pięknie" w zimowej stylizacji

Zobacz wideo Czy "podatek korkowy" istnieje gdzieś na świecie?

Podatek od spadku i darowizn: czego dokładnie dotyczy ustawa

Szczegółowo kwestię tą określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Dotyczy ona takich kwestii jak mi.n.: dziedziczenia, zapisu zwykłego, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia. Cała lista sytuacji objętych ustawą znajduję się w galerii na górze artykułu.

Artykuł drugi tej ustawy wskazuje także, że należy opłacić podatek jeśli sytuacja dotyczy rzeczy znajdujących się za granicą, o ile nabywca w chwili otrzymania darowizny lub otwarcia spadku był obywatelem Polski, lub miał miejsce stałego pobytu na jej terytorium.

Podatek od spadków i darowizn: kiedy nie musimy płacić?

Istnieje lista sytuacji mówiąca, kiedy nie trzeba regulować podatku od spadku, należą do nich m.in.:

 • otrzymanie w drodze spadku, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych, darowizny praw autorskich i pokrewnych
 • dziedziczenie środków z otwartego funduszu emerytalnego
 • dziedziczenie środków z pracowniczego programu emerytalnego
 • dziedziczenie środków z pracowniczego planu kapitałowego
 • dziedziczenie środków z indywidualnego konta emerytalnego oraz indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego
 • dziedziczenie kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie ZUS

W naszym kraju istnieje także tak zwana grupa "0" która zwolniona jest z opłacania podatku od darowizny. Zaliczają się do niej osoby nam najbliższe:

 • małżonek
 • rodzeństwo
 • zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki)
 • wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie)
 • pasierb
 • ojczym i macocha

emeryci Dodatek osłonowy. Emeryci mogą zyskać nawet po 600 złotych

Podatek od darowizny 2021. Istnieją trzy progi kwotowe

Kluczowe znaczenie w kontekście obowiązku zapłacenia podatku od spadków i darowizn odgrywa kwota wolna od podatku. Jej wysokość jest uzależniona od grupy podatkowej, w której znajduje się spadkodawca lub darczyńca osoba otrzymująca:

w I grupie podatkowej kwota wolna wynosi 9 637 zł

 • teść
 • zięć
 • synowa

w II grupie podatkowej to 7 276 zł

 • ciotki
 • wujowie

w III grupie podatkowej to 4 902 zł

 • najdalsi członkowie rodziny
 • osoby niespokrewnione

Nie ma przy tym znaczenia kwota wyłącznie jednej transakcji, ale łączna kwota wszystkich przedmiotów i środków finansowych otrzymanych od konkretnej osoby w ciągu 5 lat.

Więcej o: