Zmiany w zasiłkach chorobowych 2022. Nowe zasady wypłaty świadczeń nie dla każdego korzystne

W związku z nową ustawą zasiłkową od 1 stycznia nastąpią istotne zmiany w zasiłkach chorobowych 2022. Nie w każdym przypadku okażą się one jednak korzystne. Czy od nowego roku zwolnienia lekarskie będą nam się opłacały?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Arłukowicz: Szpitale zderzą się z chorobami przewlekłymi, które były zaniedbane w ostatnim roku

Zasiłki chorobowe to kolejna dziedzina, w której od nowego roku czekają nas niemałe zmiany. Wszystko to za sprawą nowej ustawy zasiłkowej, która zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2022 roku. Jednak jak to zazwyczaj bywa, nie wszystkie nowe zasady będą oznaczały zmianę na korzyść. 

Zmiany w zasiłkach chorobowych 2022. Nowe zasady już od 1 stycznia

ZUS opublikował listę zmian, które czekają osoby ubezpieczone już od nowego roku. Zmiany w zasiłkach chorobowych będą obejmowały: 

  • zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego wynoszącego 182 dni,
  • podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu do 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku,
  • prawo do zasiłku macierzyńskiego w razie śmierci pracodawcy,
  • prawo do zasiłku po ustaniu ubezpieczenia przez okres 91 dni,
  • skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia.

Nowe zasady ustalania zasiłku chorobowego

Okres wypłaty zasiłku chorobowego wynosi obecnie 182 dni, jednak pracownik może ten czas sobie znacznie wydłużyć. Wystarczy, że niezdolności do pracy są spowodowane tą samą chorobą. Okres zasiłkowy polega w takiej sytuacji zsumowaniu. Na nowo jest liczony, dopiero gdy pomiędzy różnymi jednostkami chorobowymi wystąpi przynajmniej jednodniowa przerwa. Od nowego roku ulegnie to jednak zmianom. Wszystkie choroby będą zliczane do jednego okresu zasiłkowego, jeśli przerwa między nimi nie przekroczy 60 dni. Jeśli otrzymamy zwolnienie lekarskie po przekroczeniu okresu 182 dni, to zasiłek chorobowy nie będzie nam przysługiwał.

Okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia będzie krótszy 

Wedle nowych przepisów po ustaniu bezpieczenia będzie można pobierać zasiłek do 91 dni. Wyjątkiem od tej zasady będą osoby: chore na gruźlicę, niezdolne do pracy w okresie ciąży i niezdolne do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów. Po wykorzystaniu maksymalnego okresu zasiłkowego, jeśli utrzymywać się będzie niezdolność do pracy, nadal będzie możliwość wystąpienia o świadczenie rehabilitacyjne na maksymalnie 12 miesięcy.

Więcej o: