Wniosek o 500 plus dla seniora odrzucony? Odwołaj się od decyzji ZUS. Czas na to jest ograniczony

Dodatkowe świadczenia tj. 13. emerytura czy czternastka, to szansa dla seniorów na podreperowanie domowego budżetu. Niektórzy mogą liczyć na jeszcze jeden comiesięczny zastrzyk gotówki w postaci 500 plus dla seniora. Przysługuje ono jednak wybranej grupie po złożeniu do ZUS odpowiedniego wniosku i szeregu dokumentów.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Biedroń o 500 plus: Wszystko wskazuje na to, że PiS zacznie je ograniczać

W celu wsparcia najbardziej potrzebujących emerytów, powstają liczne programy rządowe mające nieco poprawić sytuację finansową seniorów. Mowa tutaj, chociażby o trzynastej, czternastej emeryturze czy wypłacie 200 złotych co miesiąc. Część emerytów może skorzystać również z 500 plus dla seniora. Możliwe jest to po spełnieniu określonych warunków. 

Na 500 plus dla seniora mogą liczyć wybrani

O świadczenie uzupełniające w postaci 500 plus może ubiegać się określona grupa osób. Na liście obligatoryjnych warunków, które muszą być spełnione znajduje się: 

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • ukończenie 75 roku życia, 
  • dochód nieprzekraczający 1272,08 zł brutto.

W sytuacji, jeśli spełniamy pierwsze dwa warunki, jednak nasz dochód przekracza nieznacznie wyżej wskazany próg (maksymalnie do 1772,08 zł), to nadal mamy szansę na otrzymanie świadczenia, jednak zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Jakie dokumenty należy dostarczyć do ZUS, aby otrzymać 500 plus dla seniora? 

Starając się o 500 plus dla seniora, poza wnioskiem musimy dostarczyć do ZUS również odpowiednie zaświadczenia tj. wszelka dokumentacja medyczna, która może mieć wpływ na pozytywne rozpatrzenia oraz dodatkowo jedno z poniższych orzeczeń: 

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nie każdy zgadza się z odrzuceniem wniosku przez ZUS. Co, jeśli chcę otrzymać 500 plus dla seniora?

Odmowna decyzja ZUS w sprawie przyznania nam świadczenia uzupełniającego nie oznacza, że nie mamy już szans na wypłatę 500 plus. Możemy się bowiem od niej odwołać w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji ZUS. Odwołanie możemy zgłosić w placówce ZUS lub wnieść do sądu okręgowego – właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Zarówno złożenie odwołania, jak i samo postępowanie przed sądem jest wolne od opłat. 

Więcej o: