Emerytura pomostowa wkrótce wygaśnie? "Wiek emerytalny powinien być wydłużany"

Osobom pracującym w szczególnych warunkach lub wykonującym pracę o szczególnym charakterze przysługuje tzw. emerytura pomostowa. Eksperci nie wykluczają jednak, że zachodzące w Polsce zmiany demograficzne, wkrótce doprowadzą do wygaśnięcia ustawy regulującej to świadczenie.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

Szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku o emeryturę pomostową mają osoby spełniające ściśle określone warunki przez ZUS. Podstawowym z nich jest jednak wykonywanie w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Komu przysługuje emerytura pomostowa? Lista jest określona przez ZUS

O emeryturę pomostową mogą ubiegać się osoby, które:

  • urodziły się po 31 grudnia 1948 roku,
  • osiągnęły co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat dla mężczyzn, 
  • mają okres składkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, 
  • udowodnią co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
  • mają rozwiązany stosunek pracy.

Jak złożyć wniosek o emeryturę pomostową? Pamiętaj o tych dokumentach

Wraz z wnioskiem o emeryturę pomostową musimy dostarczyć do ZUS dokumenty z informacją o okresach składkowych, potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz zaświadczenie lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania wspomnianej pracy.

Emerytura pomostowa powinna zostać zawieszona? Zdania są podzielone

Choć związkowcy domagają się doprowadzenia do nadania prawa do emerytury pomostowej bez względu na datę rozpoczęcia pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze, to prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska uważa, że należałoby dokonać przeglądu przywilejów emerytalnych:

Nowe technologie odciążają liczne grupy zawodowe […]. Dziś rzeczywistość pracowników wygląda o wiele, wiele lepiej. Kiedy popatrzymy na listę kilkudziesięciu zawodów wykonywanych w tak zwanych szczególnych warunkach, uprawniających do emerytury pomostowej, widać, że niektóre pozycje się zdezaktualizowały – właśnie dzięki postępowi technologicznemu. 

Ponadto specjalista Instytutu Emerytalnego Antoni Kolek wskazuje, że obniżanie wieku emerytalnego nie jest dobrym pomysłem: 

Oczywiście są osoby w wieku ponad 50 lat, które są w złym stanie zdrowia, nie mogą znaleźć pracy i dla nich można opracować jakieś przejściowe rozwiązania (...). Natomiast co do zasady, jeżeli projektujemy długoterminowo system emerytalny, to nie powinien on zawierać żadnych emerytur pomostowych czy stażowych. System ten powinien być prosty i opierać się na algorytmie — ile odłożę, tyle w przyszłości otrzymam. Wiek emerytalny powinien być wydłużany.
Więcej o: