Emerytura po mężu to dożywotnie świadczenie nie tylko dla wdowy. Nie zawsze może się jednak opłacać

Emerytura po mężu określana inaczej jako renta rodzinna to świadczenie, które możemy otrzymać dożywotnio po śmierci małżonka, składając odpowiedni wniosek. Nie każdej wdowie może się to jednak opłacać nie tylko ze względu na to, że emerytura nie jest przyznawana w pełnej wysokości.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Emerytury w Polskim Ładzie a składki zdrowotne. Kto straci, a kto zyska? [Q&A]

W przypadku śmierci osoby bliskiej możemy złożyć wniosek o przejęcie emerytury zmarłego, czyli o tzw. rentę rodzinną. Potocznie określa się ją jako emerytura po mężu. Niestety nie w każdym przypadku złożenie takiego wniosku może być opłacalne. 

Komu przysługuje renta rodzinna po mężu? 

O rentę rodzinną może ubiegać się m.in. wdowa po osobie zmarłej, dzieci czy też rodzice. Jednak statystycznie to właśnie ta pierwsza grupa najczęściej wnioskuje o wypłatę takiego świadczenia. Oczywiście trzeba spełniać dodatkowo warunki określone przez ZUS, dla wdowy bądź wdowca mowa tutaj o: 

  • ukończeniu przynajmniej 50 lat w chwili śmierci małżonka,
  • niezdolności do pracy w chwili śmierci małżonka lub do pięciu lat po jego śmieci,
  • wychowywaniu dziecka do 16 roku życia, lub 18 roku życia kontynuującego naukę, które ma prawo do ubiegania się o rentę rodzinną,
  • wychowywaniu dziecka niezdolnego do samodzielnej egzystencji lub do pracy, któremu przysługuje renta rodzinna.

Czy emerytura po mężu się opłaca? Ile wynosi renta rodzinna

Wysokość renty rodzinnej co do zasady zależy od tego, ile osób ubiega się o wypłatę świadczenia po zmarłym: 

  • kiedy renta przysługuje dwóm osobom — jest to 90 procent świadczenia,
  • kiedy renta przysługuje trzem osobom lub więcej — jest to 95 procent świadczenia.

Sytuacja jest jednak nieco inna, gdy o emeryturę po mężu wnioskuje wyłącznie wdowa. Może ona liczyć na 85 procent świadczenia i co więcej, musi ona zrezygnować z własnej emerytury

Jak złożyć wniosek o rentę rodzinną? Pamiętaj o tych dokumentach

Wdowa poza wnioskiem musi dostarczyć do ZUS cztery dokumenty: 

  • akt urodzenia i zgonu zmarłego małżonka, 
  • akt zawarcia związku małżeńskiego, 
  • jeśli w chwili śmierci małżonka nie istniała wspólność małżeńska to dodatkowo sądowy wyrok lub ugoda w sprawie prawa do alimentów od zmarłego małżonka. 
Więcej o: