Do kiedy trzeba wykorzystać urlop za 2021 rok? Wysokie kary za przekroczenie wyznaczonej daty

Zastanawiasz się do kiedy trzeba wykorzystać urlop za 2021 rok? Kodeks pracy jasno określa termin, do kiedy należy go wykorzystać. Gdy zostanie on przekroczony, pracodawcy grożą wysokie kary. Czy pracownikowi grozi coś za niewykorzystanie urlopu? Odpowiadamy poniżej.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Z informacji podanych przez Państwową Inspekcję Pracy wynika, że przestój i praca zdalna nie obniżają wymiaru urlopu. Jest jednak mały minus tej sytuacji, bo w 2021 roku, z uwagi na pandemię, pracodawca może wysłać pracownika na zaległy wypoczynek bez jego zgody, w wybranym przez siebie terminie.

Zobacz wideo Jakie są szanse na nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

Dorota Gardias Dorota Gardias w idealnej sukience na święta i sylwestra

Do kiedy trzeba wykorzystać urlop za 2021 rok? Przeczytamy o tym w Kodeksie Pracy

Pełny wymiar urlopu pracownik nabywa zawsze z początkiem nowego roku kalendarzowego. To właśnie podczas jego trwania powinniśmy skorzystać ze wszystkich przysługujących nam dni. Kiedy jednak tego nie zrobimy, to kodeks pracy decyduje, do kiedy należy udzielić urlopu zaległego, czyli aktualnie urlopu za 2021 r.:

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego..

Nie wykorzystane dni urlopowe. Kto ponosi karę?

Prawo pracy nie przewiduje żadnych konsekwencji finansowych dla pracownika za niewykorzystanie zaległego urlopu. Urlop ten jednak przepada. W Kodeksie pracy zasadą jest, że roszczenia pracownicze przedawniają się po upływie 3 lat. Dotyczy to m.in. roszczeń o zaległe wynagrodzenie i o zaległy urlop wypoczynkowy czy ekwiwalent. Termin ten jest bezwzględnie obowiązujący i nie może być skracany ani wydłużany przez strony umowy o pracę. Po tym czasie kategorycznie nie odzyskamy już dni urlopowych.

Sytuacja wygląda jednak nieco inaczej w przypadku pracodawcy. Jest to wykroczenie w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, za które grozi kara grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

ZUS, pieniądze Waloryzacja emerytur może być jedną z najwyższych od 10 lat

Do kiedy trzeba wykorzystać urlop za 2021 rok? Co gdy pracownik nie chce ich wykorzystać?

W tej sprawie zostały wprowadzone szczególne przepisy na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ustawa covidowa mówi jasno, pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego bez jego zgody i z pominięciem planu urlopów. Mówi o tym ten jej fragment:

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.
Więcej o: