Do kiedy trzeba wykorzystać urlop za 2021? Reguluje to Kodeks pracy. Grożą wysokie kary za ich niewykorzystanie

Do kiedy trzeba wykorzystać urlop za 2021? Jeśli nie wyrobisz się do końca tego roku, będzie to już urlop zaległy. Na jego wykorzystanie natomiast masz określony czas, który reguluje Kodek pracy. Za przekroczenie wyznaczonej daty grożą wysokie kary. Jakie negatywne skutki tego wynikną dla nas, a jakie dla pracodawcy? Znamy odpowiedzi.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Mamy dobre informacje dla pracowników zdalnych. Państwowa Inspekcja Pracy informowała, że przestój i praca zdalna nie obniżają wymiaru urlopu. W tej sytuacji, z uwagi na pandemię, pracodawca może jednak wysłać pracownika na zaległy wypoczynek bez jego zgody.

Zobacz wideo Tarcza 4.0. Czy pracodawca może nas wysłać na przymusowy urlop?

Do kiedy trzeba wykorzystać urlop za 2021 rok? Sprawę tą reguluje Kodeks pracy

Z początkiem nowego roku pracownik nabywa prawo do pełnego wymiaru urlopu. Należy je wykorzystać właśnie w tym roku, w którym zostały one przyznane. Kiedy jednak tak się nie stanie to kodeks pracy decyduje, do kiedy należy udzielić urlopu zaległego, czyli aktualnie urlopu za 2021 r.:

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Niewykorzystane dni urlopowe: roszczenia całkowicie przepadają po 3 latach. Kto ponosi karę w razie przekroczenia czasu?

Nie są przewidziane żadne konsekwencje finansowe dla pracownika za niewykorzystanie zaległego urlopu. Po przekroczeniu jednak daty 30 września dni te przepadają, jest jedno wyjście. W Kodeksie pracy czytamy, że roszczenia pracownicze przedawniają się po upływie 3 lat. Dotyczy to m.in. roszczeń o zaległe wynagrodzenie i o zaległy urlop wypoczynkowy czy ekwiwalent. Termin ten jest bezwzględny. Nie może być skracany ani wydłużany przez strony umowy o pracę. Po tym czasie kategorycznie nie odzyskamy już dni urlopowych.

W sytuacji przekroczenia wyznaczonego czasu na wykorzystanie urlopu swoich pracowników pracodawcy grożą kary. Jest to wykroczenie w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, za które grozi kara grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Do kiedy trzeba wykorzystać urlop za 2021 rok? Pracodawca może wysłać pracownika przymusowo na urlop

Zostały wprowadzone szczególne przepisy na czas trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Ustawa ta mówi jasno, pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego bez jego zgody i z pominięciem planu urlopów. Mówi o tym ten jej fragment:

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.
Więcej o: