Zmiany w kodeksie pracy 2022. Nieobecność w pracy usprawiedliwiona będzie "siłą wyższą"

Czas na wdrożenie zapisów unijnych w Polsce z dyrektywy work-life balance powoli się kończy. W życie mają wejść zmiany m.in. w urlopach rodzicielskich. Ma to na celu zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Minimalne wynagrodzenie za prace w przyszłym roku również ulegnie zmianie.

Więcej artykułów na temat świadczeń zajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Coraz głośniej mówi się o zmianach w Kodeksie pracy, jakie czekają nas w 2022 roku. Modyfikacja ta stanowi efekt konieczności implementacji przez ustawodawcę do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców oraz opiekunów. Dyrektywa work-life balance, została przyjęta przez organy Unii Europejskiej już w czerwcu 2019 roku teraz Polska musi dostosować do niej swoje prawo.

Zobacz wideo Jakie są szanse na nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

Dyrektywę work-life balance: ustanowiona przez Parlament Europejski i Rade (UE) 

Już ponad dwa lata temu, czyli w 2019 roku Parlament Europejski uchwalił tzw. "dyrektywę work-life balance". Dyrektywa stawia sobie za cel zapewnienie równości na rynku pracy między mężczyznami i kobietami. Lecz ma także zachęcać do równiejszego podziału obowiązków rodzicielskich.

Zmiany w kodeksie pracy 2022: urlop z powodu "siły wyższej" to tylko jeden z elementów zmian

Państwa członkowskie Unii w tym Polska mają obowiązek wdrożenia nowych przepisów obejmujących urlopy rodzicielskie. Czas na to kończy się w sierpniu 2022 roku. Najważniejsze zmiany, jakie mogą zajść w kodeksie pracy w związku z zapisami w dyrektywie to:

  • Art. 9 m.in. daje rodzicom możliwości skrócenia godzin pracy oraz wprowadzenia elastycznego czasu pracy.
  • Art. 7 daje każdemu pracownikowi prawo do czasu wolnego z powodu "siły wyższej". Chodzi o sprawy rodzinne niecierpiące zwłoki i spowodowane chorobą lub wypadkiem np. najbliższej osoby.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi prace nad tymi rozwiązaniami. Dyrektywa pozostawia państwom członkowskim Unii Europejskiej dużą swobodę w sposobie wdrożenia przepisów.

Zmiany w kodeksie pracy 2022: minimalne wynagrodzenie za pracę

Najniższe wynagrodzenie od lat jest podnoszone. Obecnie najniższa krajowa w Polsce wynosi 2800 zł brutto. Wynagrodzenia godzinowego natomiast jest to 18,30 zł brutto. Od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 3010 zł brutto, daje to 2356 zł „na rękę".

Więcej o: