Nie każdy wniosek o ponowne przeliczenie emerytury będzie rozpatrzony. Wielu seniorów czeka odmowa

Część seniorów może ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury po 65 roku życia. Większość wniosków przez ZUS jest jednak odrzucana. Na pozytywne rozpatrzenie decyzji mają szansę osoby spełniające określone kryteria.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

Wielu seniorów w ramach podreperowania domowego budżetu może liczyć na dodatkowe środki finansowe w ramach 13. czy 14. emerytury. Są to jednak jednorazowe wypłaty, które przyznawane są emerytom pobierającym najniższe świadczenia. Chcąc otrzymywać wyższą comiesięczną emeryturę, część seniorów może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury w związku z nowymi tablicami średniego dalszego trwania życia opublikowanymi przez GUS. Ten przywilej nie przysługuje niestety każdemu. 

Czyj wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po 65 roku życia zostanie przyjęty? 

Zgodnie z nowymi tablicami opublikowanymi przez GUS, prognozowany czas dalszego trwania życia uległ obniżeniu we wszystkich przedziałach wiekowych. W praktyce oznacza to, że emeryci mogą liczyć na korzystniejsze wyliczenie wysokości dotychczasowego świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich. Szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku mają osoby, które: 

  • już osiągnęły lub osiągną wiek emerytalny do 31 marca 2022 roku,
  • osiągnęły wiek emerytalny wcześniej, jednak nadal pracowały, a zatem ich składki były regularnie ściągane, stale powiększając kwotę na koncie ubezpieczonego,
  • urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, czyli ich emerytury będą wyliczane według nowych zasad.

Te wnioski o ponowne przeliczenie emerytury zostaną odrzucone

Niestety do ZUS napływają masowo wnioski, które niestety zostają odrzucone. Wielu emerytów nie zapoznając się z powyższymi wymaganiami, zdecydowało się na złożenie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury. Niestety niepracujących emerytów z tzw. starego systemu, czyli urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. oraz niepracujące osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które skorzystały już wcześniej z ponownego przeliczenia emerytury czeka decyzja odmowna. 

Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Wypełniony wniosek możemy złożyć osobiście w najbliższej placówce ZUS lub wysłać go drogą elektroniczną. Organ rentowy ma na wydanie decyzji 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.

Więcej o: