Emerytura po mężu będzie przyznawana na nowych zasadach? Opozycja ma pomysł, aby zmniejszyć kwotę

Emerytura po mężu, czyli renta rodzinna pobierana przez wdowę w przypadku, gdy jest ona jedynym świadczeniobiorcą wynosi obecnie 85 procent wysokości emerytury zmarłego. Koalicja Obywatelska proponuje nowe rozwiązanie, które według opozycji zostało zaproponowane przez samych seniorów.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

O rentę rodzinną może starać się nie tylko wdowa po zmarłym mężu, ale każda z osób musi spełnić określone warunki. Według statystyk to jednak właśnie wdowy najczęściej decydują się na przejęcie świadczenia po śmierci męża, co często wynika z nagłej zmiany sytuacji materialnej w domu. Niestety wysokość emerytury po mężu nie jest równa 100 procent dotychczasowego świadczenia zmarłego. Możliwe natomiast, że niedługo zajdą pewne zmiany w tym zakresie w związku z nowym pomysłem Koalicji Obywatelskiej. 

Emerytura po mężu przysługuje wdowie w określonych warunkach

Renta rodzinna często określana jako emerytura po mężu to świadczenie, o które wdowa może wnioskować, jeśli spełnia jeden z poniższych warunków: 

  • w chwili śmierci męża miała skończone 50 lat;
  • w chwili śmierci męża nie była zdolna do pracy;
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej;
  • wychowuje dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym;
  • wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Renta rodzinna nie jest przyznawana w pełnej wysokości świadczenia zmarłego

Chcąc otrzymywać emeryturę po zmarłym mężu, wdowa musi się zrzec się własnego świadczenia. Co więcej, otrzymane pieniądze nie będą równe wysokości świadczenia, które otrzymywał zmarły. Dokładna wysokość renty rodzinnej zależy od liczby osób o nią wnioskujących: 

  • przy pobieraniu renty przez jedną osobę - 85 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez dwie osoby - 90 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez trzy osoby lub więcej - 95 proc. świadczenia.

Opozycja planuje zmiany w wypłacaniu renty rodzinnej

Według doniesień portalu money.pl Koalicja Obywatelska ma nowy pomysł na sposób wypłacania emerytury po mężu. Mianowicie wdowa lub wdowiec mogliby zachować swoją emeryturę, a dodatkowo wnioskować o prawo do 25 proc. świadczenia zmarłego małżonka. Oczywiście nadal możliwe byłoby pozostanie przy obecnej formie wypłacania renty. Wybór zależałby od wdowy lub wdowca. Jak zapewnia posłanka Koalicji Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz, ten pomysł jest inicjatywą samych emerytów, którzy przedstawiali go na wielu spotkaniach.

Więcej o: