Do kiedy trzeba wykorzystać urlop za 2021 rok? Wyznaczona jest konkretna data. Za jej przekroczenie grożą kary

Do kiedy trzeba wykorzystać urlop z 2021 roku? Jeśli nie uda ci się z niego skorzystać do końca tego roku, będzie to już urlop zaległy, który regulowany jest przez Kodeks pracy. Wyznaczona jest konkretna data na wykorzystanie go. Dowiedz się, czy wraz z jego niewykorzystaniem grożą ci jakieś konsekwencje.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Według Kodeksu pracy pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę w zależności od długości stażu pracy przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Jest to jedno z niezbywalnych praw pracownika. Co jednak w sytuacji, gdy nie wykorzystamy wszystkich dni urlopowych do końca roku kalendarzowego?

Zobacz wideo Robisz zdjęcia w ten sposób? To powszechny błąd, przez które nie wyglądają dobrze

Do kiedy trzeba wykorzystać urlop 2021? Kodeks pracy reguluje tę sytuację

Z początkiem nowego roku kalendarzowego pracownik nabywa prawo do pełnego wymiaru urlopu. W zależności od stażu pracy różnić się mogą ilością dni, lecz to zawsze w tym samym roku należy wykorzystać wszystkie przysługujące dni wolne. Kiedy jednak nie uda nam się go wykorzystać w całości, to wtedy kodeks pracy przesądza, do kiedy należy skorzystać urlopu zaległego:

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Niewykorzystane dni urlopowe: roszczenia do nich całkowicie przepadają dopiero po 3 latach. Kto ponosi karę w razie przekroczenia czasu?

Po przekroczeniu daty 30 września dni urlopowe przepadają, po tym czasie jest jedno wyjście. W Kodeksie pracy znajduje się informacja, że roszczenia pracownicze przedawniają się po upływie 3 lat. Dotyczy to m.in. roszczeń o zaległy urlop wypoczynkowy czy ekwiwalent. To w tym czasie możemy ubiegać się o odzyskanie dni urlopowe, które przepadły. Termin ten jest bezwzględny. Nie może być skracany ani wydłużany przez strony umowy o pracę. Po tym czasie kategorycznie już kich nie odzyskamy.

Poza tym nie są przewidziane żadne konsekwencje finansowe dla pracownika za niewykorzystanie zaległego urlopu. Natomiast w sytuacji przekroczenia wyznaczonego czasu na wykorzystanie urlopu swoich pracowników to pracodawcy grożą kary. Jest to wykroczenie w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, za które grozi kara grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Do kiedy trzeba wykorzystać urlop za 2021 rok? Urlop zaległy a COVID

Na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzone zostały na ten temat szczególne przepisy. Co może nie spodobać się pracownikom, według ustawy covidowej pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego z pominięciem planu urlopów i bez jego zgody.

Więcej o: