Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie małżonków. Jedna deklaracja nie zawsze będzie możliwa

Polski Ład, który zacznie obowiązywać już od stycznia 2022 roku, wprowadzi wiele zmian w zakresie podatkowym. Z nowych rozwiązań nie będą mogli skorzystać jednak wszyscy, czego przykładem jest ulga dla klasy średniej, a wspólne rozliczanie małżonków.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Idealne zdjęcie portretowe? Trzymaj się tych kilku zasad

Aż 17 miliardów złotych. Właśnie tyle ma pozostać rocznie w kieszeniach wszystkich Polaków, dzięki reformom podatkowym w ramach Polskiego Ładu. Niższe podatki to zasługa m.in. ulgi dla klasy średniej. Czy korzystna będzie ona dla wspólnie rozliczających się małżeństw? Odpowiadamy. 

Wspólne rozliczanie się małżeństw jest niemożliwe w trzech sytuacjach

Nie wszystkie małżeństwa mają szansę na wspólne złożenie deklaracji. Decydująca jest metoda opodatkowania, która w trzech sytuacjach uniemożliwia wspólne rozliczenie się. Mowa tutaj o sytuacji w której: 

  • jeden z małżonków jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%), niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy jest ona zawieszona,
  • jeden z małżonków wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z wyjątkiem najmu prywatnego,
  • małżonkowie mają rozdzielność majątkową.

Polski Ład wprowadzi nowe przepisy dla wspólnie rozliczających się małżeństw

Polski Ład zgodnie z nowymi przepisami daje możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków już za rok, w którym zostało małżeństwo zawarte. Dotychczasowe prawo dawało taką możliwość jedynie dla par pozostających w związku małżeńskim przez cały rok. Zatem skoro nie trzeba być małżeństwem przez cały rok, aby wspólnie się rozliczyć, to również w przypadku śmierci małżonka, istnieje opcja wspólnego rozliczenia się za ten rok.

Ulga dla klasy średniej, a wspólne rozliczenie małżonków nie zawsze z zyskiem

Możliwość zastosowania ulgi dla klasy średniej w przypadku małżeństw będzie oceniana oddzielnie dla każdego. Przychody każdego z nich będą brane pod uwagę odrębnie, jeśli łączy przychód małżonków przekracza górny limit stosowania ulgi, czyli 133 692 zł rocznie. Jeśli mieszczą się one w limicie stosowania ulgi, to będzie ona przysługiwała każdemu z małżonków. W sytuacji, jeśli przychody tylko jednego małżonka przekroczą górny limit, a drugiego mieszczą się w podanym przedziale dochodowym, to jedynie drugi małżonek będzie miał prawo do skorzystania z ulgi. Istnieje jeszcze opcja, kiedy to pracuje wyłącznie jeden małżonek i przekroczy on przychód wskazany w ustawie. Nawet przy braku osiągania przychodów przez drugiego małżonka, skorzystanie z ulgi nie będzie możliwe np. przychody pierwszego małżonka wynoszą 0 zł w skali roku, a drugiego 336 000 zł. Obecnie PIT wspólnie rozliczającego się małżeństwa w takim przypadku wynosi 48 558 zł, a od nowego roku będzie to 52 041 zł.

Więcej o: