Zmiany w prawie spadkowym. Grupa uprawnionych do dziedziczenia zostanie znacznie zawężona?

Zgodnie z planowaną nowelizacją już niedługo w prawie spadkowym mogą zajść istotne zmiany. Wśród nich znajduje się m.in. ograniczenie kręgu uprawnionych do dziedziczenia ustawowego czy rozszerzenie katalogu przesłanek niegodności dziedziczenia.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Idealne zdjęcie portretowe? Trzymaj się tych kilku zasad

Nowe regulacje w prawie spadkowym zaczną obowiązywać po trzech miesiącach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Choć na razie prace nad nowelizacją przepisów w Ministerstwie Sprawiedliwości wciąż trwają, to już wiadomo jakich zmian można się wkrótce spodziewać

Nie opiekowałeś się spadkodawcą? Możesz być uznany za niegodnego dziedziczenia

Aktualnie kodeks cywilny przewiduje trzy sytuacje, w których decyzją sądu potencjalny spadkobierca może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia. Mowa tutaj o: 

  • dopuszczeniu się do umyślnego, ciężkiego przestępstwa przeciw spadkodawcy,
  • zastosowanie groźby lub podstępu w momencie sporządzenia bądź odwołania testamentu
  • świadome ukrycie, zniszczenie lub przerobienie dokument. 

Niedługo katalog ten może zostać rozszerzony o jeszcze jeden przypadek, a mianowicie uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego lub opiekowania się spadkodawcą. W praktyce oznaczałoby to, że jeśli ktoś za życia spadkodawcy nie opiekował się nim lub w żaden sposób nie pomagał, to nie mógłby dziedziczyć jego majątku

Dziedzicznie ustawowe będzie znacznie zawężone

W momencie, gdy zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, stosuje się tzw. dziedziczenie ustawowe. Możliwe jest ono także w sytuacji, gdy żadna z osób, które została powołana w testamencie do spadku, odmawia jego przyjęcia. Zgodnie z planowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianami, krąg osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego ma zostać zawężony. Wyłączone mają z niego zostać dalecy krewni, którzy zazwyczaj nie utrzymują bliskich kontaktów ze spadkodawcą

Wydłużony czas na procedury z udziałem małoletnich, czyli kolejne zmiany w prawie spadkowym

Kolejna planowana zmiana to zawieszenie biegu terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku na czas trwania postępowania, jeśli niezbędna w tym celu jest zgoda sądu. Ma to zazwyczaj miejsce w przypadku, gdy spadkobiercami są osoby małoletnie. Przedstawiciel ustawowy działający w imieniu małoletniego, potrzebuje bowiem odrębnej zgody, którą może uzyskać w osobnym postępowaniu sądowym. Po nowelizacji zgody będzie mógł udzielić ten sam sąd, który prowadzi postępowanie spadkowe, aby zapobiec sytuacji, w której małoletni z uwagi na wygaśnięcie terminu będzie musiał przyjąć spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, co nie zawsze może okazać się korzystne.

Więcej o: