Kalkulator ekwiwalentu za urlop 2021. Jak to obliczyć? Wypłacony jest jedynie w określonych sytuacjach

Wypłata ekwiwalentu za urlop jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że jest on wypłacany jedynie w określonych sytuacjach. Czy istnieją wyjątki od reguły oraz jak wyliczyć ekwiwalent za swój urlop? Wyjaśniamy.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Często zastanawiamy się, czy należy nam się ekwiwalent za niewykorzystany urlop po zakończeniu roku. Sytuacja tak nie wygląda, urlop ten jest wtedy zaległy, a ekwiwalent tylko za jego przesunięcie na następny rok się nie należy. Są określone sytuacje, w których jest on wypłacany.

Zobacz wideo Czas na urlop! Jak zabezpieczyć na ten czas swoje rośliny? Jak się spakować? Jak przechowywać pieniądze?

Kalkulator ekwiwalentu za urlop 2021. W jakich sytuacjach trzeba go wypłacić?

Według Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy jest świadczeniem, którego pracownik nie może się zrzec. W kp możemy przeczytać, że:

W razie niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Istnieje jednak wyjątek.

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku gdy strony (pracodawca i pracownik) postanowią o wykorzystaniu urlopu w kolejnym zatrudnieniu, pod warunkiem jednak, że zatrudnienie to będzie u tego samego pracodawcy, a nowa umowa zostanie podpisana bezpośrednio po rozwiązaniu pierwszej umowy.

Kalkulator ekwiwalentu za urlop: trzeba spełnić warunki, aby otrzymać pieniądze

W związku z zapisami Kodeksu pracy, aby został wypłacony ekwiwalent za urlop, muszą być spełnione dwa konkretne warunki:

  1. pracownik musi posiadać niewykorzystany urlop
  2. umowa musi być rozwiązana

Jasno z tego wynika, że pracodawca nie może wypłacić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wtedy, kiedy pracownik pozostaje z nim w stosunku pracy. Wypłata ta jest możliwa tylko w sytuacji, gdy niewykorzystanie urlopu jest spowodowane wygaśnięciem umowy o pracę lub jej rozwiązaniem, a strony nie planują kontynuacji współpracy na dotychczasowych zasadach. Jeśli zatrudnionemu przysługuje urlop zaległy i stosunek pracy trwa, to urlop ten powinien być po prostu wykorzystany.

Kalkulator urlopu. Jak obliczyć dokładną kwotę?

Jeśli chcesz wyliczyć ekwiwalent za swój niewykorzystany urlop wypoczynkowy, do jego obliczenia zastosować musisz współczynnik ekwiwalentu ustalany na każdy rok kalendarzowy. Wyraża on przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w danym roku. Ważne, że przy wyliczeniu wysokości ekwiwalentu zastosować musisz współczynnik obowiązujący w roku wypłacania ekwiwalentu, nawet jeżeli jest to urlop przeniesiony z roku poprzedniego.

W 2021 roku wzór wygląda następująco:

365 dni - (52 niedziele + 52 soboty + 9 dni świątecznych) = 252

252 dni / 12 miesięcy = 21 → współczynnik ekwiwalentu na rok 2021

Więcej o: