Podatek od spadków i darowizn. Czy obowiązuje na prezenty w kopercie? Skarbówka może wszcząć postępowanie

Podatek od spadków i darowizn to jedna z mniej przyjemnych stron otrzymania kosztownego prezentu bądź w sytuacji dziedziczenia. Coraz popularniejsze stają się natomiast podarunki w kopercie. Przy uroczystościach tj. wesela czy komunia jest to wręcz norma. Czy w takiej sytuacji również musimy zgłosić się do Urzędu Skarbowego?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Najistotniejszą kwestią, która wpływa na wysokość podatku od spadku i darowizn jest jego wartość oraz stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. Wiele osób zastanawia się natomiast jak wygląda to w sytuacji, gdy kosztowny prezent ma formę pieniężną wręczaną w kopercie. Choć skarbówka traktuje to jako darowiznę, to w niektórych sytuacjach brak zgłoszenia może wiązać się ze wszczęciem postępowania. 

Nie każdy musi zapłacić podatek od spadków i darowizn. Wyjątek stanowi grupa "0"

Spadek lub darowizna przyjęta od najbliższej rodziny jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku. Jest to wąskie grono osób określane jako grupa "0", do którego zaliczamy: 

  • małżonka,
  • zstępnych (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),
  • wstępnych (np. matka, ojciec, dziadkowie),
  • pasierbów,
  • rodzeństwo
  • ojczyma i macochę. 

Niezależnie od wartości przyjętego spadku lub darowizny, nie podlegają one w tym przypadku opodatkowaniu. Warunkiem jest zgłoszenie w ciągu 6 miesięcy tego faktu do Urzędu Skarbowego.

Podatek od spadków i darowizn może się różnić w zależności od grupy podatkowej

Osoby, które nie należą do tzw. grupy "0" mogą wręczyć darowiznę lub spadek bez konieczności ponoszenia podatku do określonej kwoty. Różni się ona w zależności od danej grupy podatkowej:  

  • I grupa podatkowa (teściowie, zięć, synowa) - 9637 zł,
  • II grupa podatkowa (członkowie dalszej rodziny, czyli ciotki i wujkowie) - 7276 zł,
  • III grupa podatkowa (najdalsi członkowie rodziny i osoby niespokrewnione) - 4902 zł.

Trzeba natomiast wziąć pod uwagę, że darowizny przekazywane od tej samej osoby ulegają zsumowaniu z ostatnich 5 lat. Jeśli łączna suma przekroczy wskazany próg, obowiązkowo trzeba będzie uregulować podatek od spadków i darowizn.

Prezenty w kopercie mogą zostać skontrolowane przez skarbówkę

Pieniądze otrzymywane w kopercie na ślubach skarbówka zalicza na poczet darowizny. Większość takich prezentów nie jest zgłaszana i szanse, że skarbówka złoży nam wizytę na sali weselnej jest raczej znikoma. Jednak w sytuacji, gdy nowożeńcy dokonają kosztownego wydatku tj. zakup mieszkania, Urząd może wystąpić z prośbą o wyjaśnienie pochodzenia funduszy na ten cel. Co więcej, Urząd Skarbowy może wszcząć postępowanie wyjaśniające, w ramach którego ma możliwość zwrócenia się do właściciela restauracji, w której organizowane było wesele, aby uzyskać informacje na temat jego kosztów oraz liczby gości i na tej podstawie obliczyć szacunkową wartość "kopert". 

Więcej o: