Okres ochronny przed emeryturą. Ile trwa i komu przysługuje? Nie każdy emeryt jest nim objęty

Okres ochrony przed emeryturą to czas, w którym pracujący senior nie musi martwić się o to, że zostanie zwolniony. Niestety tylko nieliczni są objęci tego typu ochroną. Konieczne jest spełnienie warunków.

Interesujesz się modą? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Osoby starsze ze względu na wiek są grupą najbardziej narażona na dyskryminację na rynku pracy. W związku z tym obowiązuje je okres ochronny, podczas którego nie można im wypowiedzieć umowy oraz zmienić warunków zatrudnienia. Istnieje jednak kilka wymagań i warunków, które muszą zostać spełnione, aby ochrona obejmowała.

Zobacz wideo "Przepraszam za podniesienie wieku emerytalnego"

Okres ochrony przed emeryturą. Ile wynosi?

Ochrona przedemerytalna oznacza nic innego jak to, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, jeśli pracownikowi w okresie trwania zatrudnienia brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Warto zwrócić uwagę, że umowa ta musi być na czas nieokreślony. Gdy posiadamy taką z określonym czasem, po jego upływie pracodawca nie ma obowiązku przedłużyć umowy.

Kodeks pracy mówi jasno: ochrona przedemerytalna dotyczy osób, którym do emerytury brakuje 4 lata. Według obowiązującego prawa w Polsce wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Przed zwolnieniem chronione są zatem kobiety w wieku 56 lat oraz 61-letni mężczyźni.

Zwolnienia. Okres ochrony przed emeryturą w pewnych sytuacjach nie chroni pracownika

Okres ochrony przed emeryturą niestety nie dotyczy wszystkich sytuacji. Są takie, w których emeryt i tak zostanie zwolniony. Okres, w którym emeryt jest chroniony, nie dotyczy pracowników:

  1. których pracodawca chce zwolnić dyscyplinarnie
  2. którzy uzyskali prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
  3. zakładu pracy, względem którego ogłoszono upadłość lub likwidację
  4. którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje mniej niż 4 lata, ale wraz z osiągnięciem tego wieku nie będą posiadali okresów zatrudnienia uprawniających do emerytury

Warto wiedzieć, że wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego pracownik nie jest już chroniony przed zwolnieniem. Nie możemy jednak zostać zwolnieni w sytuacji gdy nabycie uprawnień emerytalnych jest jedynym powodem do zwolnienia.

Okres ochrony przed emeryturą a wysokość pensji. Nie może ona zostać obniżona

Dobrą informacją dla osób starszych jest to, że osobom objętym okresem ochronnym nie można obniżyć pensji. Jeśli jesteś objęty ochroną, gwarantuje ci ona zakaz zmieniania warunków finansowych, na jakich zostałeś zatrudniony.

Więcej o: