Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury na nowych zasadach. Straty odczują pracujący seniorzy

W związku ze zmianami w tablicach trwania życia opublikowanymi przez GUS coraz więcej seniorów decyduje się na wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Niestety większość z nich zostaje odrzucona. Co więcej, szansę na to traci także znaczna część pracujących seniorów, dla których zmianom uległy zasady ponownego przeliczenia świadczeń.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

Nowy rok dla wielu seniorów może oznaczać duże zmiany finansowe. Rozwiązania wprowadzone przez Polski Ład mają bowiem zostawić w kieszeniach emerytów więcej pieniędzy. Nie dotyczy to jednak wszystkich. Szansę na wyższą kwotę comiesięcznego świadczenia daje zatem ponowne przeliczenie emerytury. Niestety także w tym przypadku z przywileju tego skorzystają nieliczni. 

Kto powinien złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury? Te osoby mają szansę na wzrost świadczenia

Ze względu na dużą umieralność spowodowaną pandemią COVID, GUS opublikował nowe tablice z prognozowanym czasem dalszego trwania życia. Uległ on obniżeniu we wszystkich przedziałach, dzięki czemu część emerytów może liczyć na korzystniejsze przeliczenie dotychczasowego świadczenia. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku mają seniorzy, którzy: 

  • już osiągnęli lub osiągną wiek emerytalny do 31 marca 2022 roku,
  • osiągnęli wiek emerytalny wcześniej, jednak nadal pracowały, a zatem ich składki były regularnie ściągane, stale powiększając kwotę na koncie ubezpieczonego,
  • urodzili się po 31 grudnia 1948 roku, a więc ich emerytury będą wyliczane według nowych zasad.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury zostanie może zostać odrzucony w dwóch przypadkach

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez ZUS większość wniosków zostaje odrzucona. Wynika to z faktu, że składają je osoby nieuprawnione do ponownego przeliczenia emerytury, do których zalicza się:

  • niepracujących emerytów z tzw. starego systemu (urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.),
  • niepracujących osób, które mają nową emeryturę (urodzonych po 31 grudnia 1948 r.).

Pracujących seniorów również może spotkać odmowa. Obowiązują ich nowe zasady ponownego przeliczenia emerytury

Do tej pory możliwość złożenia wniosku o ponowne przeliczenie emerytury istniała raz do roku w przypadku osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku oraz cztery razy do roku dla pracujących seniorów, którzy urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Rząd postanowił ujednolicić te zasady, aby nie dochodziło do sytuacji, w których część seniorów dysponuje większymi przywilejami. Stąd też o ponowne przeliczenie emerytury wszystkie grupy mogą starać się wyłącznie raz na 12 miesięcy. Dodatkowo przy przeliczeniu emerytur ZUS nie będzie uwzględniał aktualnej kwoty bazowej jak dotychczas. Świadczenie będzie zwiększane poprzez doliczenie do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych. 

Więcej o: