500 plus dla seniora. Bez tych dokumentów wniosek o wypłatę świadczenia zostanie odrzucony

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji często określane jako 500 plus dla seniora stworzone zostało z myślą o najbardziej potrzebujących obywatelach. Ten dodatkowy zastrzyk gotówki przyznawany jest dożywotnio co miesiąc, jednak niezbędne jest spełnienie kilku warunków oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Liczne programy społeczne dają szansę seniorom podreperowania domowego budżetu. Mowa tutaj nie tylko o jednorazowych wypłatach tj. 13 czy 14 emerytura, ale też comiesięcznych świadczeniach np. 200 zł do emerytury. Część emerytów może powiększyć fundusze o dodatkowe 500 zł. Podpowiadamy, jak to zrobić. 

Kto może ubiegać się o 500 plus dla seniora? Decydujące jest kryterium dochodowe

Czynnikiem uprawniającym do wypłaty świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest kryterium dochodowe. Pełna kwota, czyli 500 plus przysługuje, jeśli: 

 • nie jesteśmy uprawnieni do emerytury ani renty i nie mamy ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
 • mamy takie świadczenia, jednak ich łączna kwota brutto nie przekracza 1272,08 zł. 

Osoby, które przekraczają powyższy próg finansowy mogą liczyć na wypłatę środków zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, jeśli łączna suma przysługujących świadczeń nie przekracza 1772,08 zł.

Składając wniosek o 500 plus dla seniora, musisz pamiętać o tych dokumentach

Wniosek o świadczenie uzupełniające możemy złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą lub skorzystać z PUE ZUS. Nie musimy robić tego osobiście. Prawo do wniesienia wniosku ma w naszym imieniu przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik lub opiekun faktyczny. Trzeba pamiętać jedynie o dostarczeniu pełnej dokumentacji. Musi znaleźć się w niej jedno z poniższych orzeczeń: 

 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
 • o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. 

Dodatkowo, jeśli posiadamy musimy dołączyć także:

 • dokument potwierdzający prawo do świadczenia zagranicznego wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

W sytuacji, gdy nie mamy orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, należy dołączyć:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku,
 • kartę badania profilaktycznego,
 • dokumentację rehabilitacji leczniczej. 
Więcej o: