Od marca świadczenie przedemerytalne 2022 wzrośnie. O jego wypłatę mogą starać się jednak nieliczni

Osoby, które z przyczyn niezależnych utraciły pracę przed osiągnięciem wieku emerytalnego, mogą ubiegać się o tzw. świadczenie przedemerytalne. W 2022 roku jego wysokość może ulec zmianom, a to wszystko za sprawą marcowej waloryzacji. Na wypłatę tego rodzaju świadczenia może jednak liczyć ograniczony krąg osób, spełniający rygorystyczne kryteria.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

Utrata pracy może być szczególnie dotkliwa dla osób starszych, które nie osiągnęły jeszcze prawa do emerytury. Na zatrudnienie seniorów nie decyduje się bowiem wiele zakładów, co może utrudniać poszukiwania nowej pracy. W takiej sytuacji część osób może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Dla tych, którzy je otrzymują, dobra wiadomość jest taka, że od marca ich wypłaty mogą być nieco większe. 

Zasiłek przedemerytalny mogą otrzymać osoby spełniające rygorystyczne kryteria

Ubiegając się o świadczenie przedemerytalne musimy spełnić kryteria ogólne oraz indywidualne. Pierwsze z nich są obligatoryjne i jednakowe dla wszystkich. Zalicza się do nich: 

  • obowiązek rejestracji jako bezrobotny,
  • złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierany był zasiłek dla bezrobotnych,
  • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni,
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie wystąpiła odmowa przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez uzasadnionej przyczyny.

Warunki należące do grupy indywidualnej to: 

  • ukończenie 55 lat oraz posiadanie minimum 30 lat stażu pracy w przypadku kobiet,
  • ukończenie 60 lat oraz posiadanie minimum 35 lat stażu pracy w przypadku mężczyzn,
  • minimum 6-miesięczne zatrudnienie w zakładzie pracy, jednak ustanie umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy lub z powodu likwidacji, lub niewypłacalności pracodawcy.

Stawki za świadczenie przedemerytalne 2021 obowiązują jeszcze do końca lutego 

Pomimo że każdy prawo do przyznania świadczenia emerytalnego jest rozpatrywane między innymi poprzez pryzmat kryteriów indywidualnych, to wysokość wypłaty zasiłku jest jednakowa dla każdego uprawnionego świadczeniobiorcy. Aktualna stawka wynosi 1262,34 zł i obowiązuje od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Świadczenie przedemerytalne 2022 może wzrosnąć na skutek waloryzacji emerytur

Waloryzacja emerytur 2022, która będzie miała miejsce w marcu to szansa na nieznaczne podwyżki świadczeń także przedemerytalnych. Dokładne dane dotyczące wysokości wskaźnika waloryzacji poznamy dopiero w lutym, jednak zgodnie z zapowiedziami ekspertów, wzrost możliwy jest od 60 zł do ponad 70 zł miesięcznie.

Więcej o: