Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie małżonków. Nie każdy skorzysta na nowych reformach

Dla części osób nowe rozwiązania podatkowe wciąż pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Rozwiewamy zatem wątpliwości, czy ulga dla klasy średniej wpłynie na wspólne rozliczanie małżonków. Nie każdy z nowego rozwiązania w ramach Polskiego Ładu będzie mógł bowiem skorzystać.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Kto zyska na Polskim Ładzie? Pytamy eksperta

Dzięki uldze dla klasy średniej część osób ma możliwość odliczenia od dochodu kwoty, która ustalana jest na podstawie wysokości uzyskanych przychodów. Przysługuje ona jednak po spełnieniu określonych warunków. Nie każde wspólnie rozliczające się małżeństwo będzie mogło zatem z niej skorzystać. 

Wspólne rozliczenie małżeństw 2022 będzie niemożliwe w trzech przypadkach

Możliwość złożenia jednej deklaracji przez małżonków będzie zależała od metody opodatkowania ich dochodów. Wspólne rozliczenie się nie będzie obowiązywało, jeśli: 

  • jeden z małżonków jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%), niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy jest ona zawieszona,
  • jeden z małżonków wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z wyjątkiem najmu prywatnego,
  • małżonkowie mają rozdzielność majątkową.

Polski Ład rozszerzy krąg osób uprawnionych do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem 

Zgodnie z nowymi przepisami wspólne rozliczenie się będzie możliwe już za rok, w którym zostało małżeństwo zawarte. Do tej pory było to możliwe wyłącznie w przypadku par pozostających w związku małżeńskim przez cały rok. Obligatoryjnym warunkiem jest natomiast trwanie małżeństwa oraz wspólności majątkowej do ostatniego dnia roku podatkowego.

Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie małżonków: nowa ulga nie dla każdego

Złożenie wspólnej deklaracji nie wyklucza możliwości stosowania ulgi dla klasy średniej. Istotny jest jednak fakt, że dochody małżonków będą rozpatrywane odrębnie tzn. z ulgi skorzysta każdy małżonek, jeżeli spełnia indywidualnie warunki wymagane do jej zastosowania. W sytuacji, gdyby któryś z małżonków nie spełniał kryteriów, to możliwość skorzystania z ulgi będzie miało obydwoje małżonków. Natomiast w takim przypadku połowa ich łącznych przychodów rocznych musi mieścić się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Więcej o: