Emerytura pomostowa może zostać zlikwidowana. Dlaczego? Pracownikom podobno jest o wiele lepiej niż kiedyś

Wszyscy pracownicy, którzy wykonują prace w ciężkich warunkach lub o szczególnym charakterze słyszeli na pewno o tym czym jest emerytura pomostowa. Niestety świadczenie to może zostać zlikwidowane. Pomysłodawcy argumentują to między innymi tym, że "Dziś rzeczywistość pracowników wygląda o wiele, wiele lepiej."

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Podstawowym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę pomostową, jest wykonywanie w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ten warunek jest ściśle przestrzegany. Według pomysłodawców wycofania tego świadczenia "nowe technologie odciążają liczne grupy zawodowe".

Zobacz wideo Czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku zmieni kwotę emerytury? [Q&A]

Komu przysługuje emerytura pomostowa? Lista zawodów

Kogo do tej pory obowiązuje emerytura pomostowa? Są to m.in. osoby wykonujące prace o szczególnym charakterze, czyli np.:

 • kierowcy tirów
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
 • maszynistów pojazdów trakcyjnych
 • operatorów żurawi wieżowych
 • członkom zespołów ratownictwa medycznego
 • kontrolerzy ruchu lotniczego

Przysługuje ona również nauczycielom, którzy wykonują prace o charakterze szczególnym, czyli np. pełnią wychowawstwo lub innym pedagogom pracującym z dzieci w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym czy młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Osoby wykonujące prace uznawane za prace w szczególnych warunkach także mogą otrzymać to świadczenie. Do prac tych zalicza się np.:

 • bardzo ciężkie prace fizyczne
 • wykonywane na wodzie i pod wodą
 • w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu
 • wykonywane pod ziemią
 • prace tancerzy zawodowych
 • w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego

Dodatkowe warunki emerytury pomostowej. Jest ich jeszcze kilka

O emeryturę pomostową mogą ubiegać się osoby, które:

 1. urodziły się po 31 grudnia 1948 roku
 2. mają okres składkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn
 3. osiągnęły co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat dla mężczyzn
 4. mają rozwiązany stosunek pracy
 5. udowodnią co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Według niektórych emerytura pomostowa powinna zostać zawieszona. Zdania są podzielone

Z jednej strony związkowcy dążą do tego, aby do nadania prawa do emerytury pomostowej bez względu na datę rozpoczęcia pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze. Z drugiej prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska uważa, że należałoby dokonać przeglądu przywilejów emerytalnych:

Nowe technologie odciążają liczne grupy zawodowe […]. Dziś rzeczywistość pracowników wygląda o wiele, wiele lepiej. Kiedy popatrzymy na listę kilkudziesięciu zawodów wykonywanych w tak zwanych szczególnych warunkach, uprawniających do emerytury pomostowej, widać, że niektóre pozycje się zdezaktualizowały – właśnie dzięki postępowi technologicznemu.
Więcej o: