Zmiany w kodeksie pracy 2022. Kto na tym skorzysta? Na pewno rodzice, ale nie tylko

Zamiany w kodeksie pracy 2022 roku to między innymi wdrożenie zapisów unijnych z dyrektywy work-life balance. W naszym kraju kończy się czas na wprowadzenie tych rozwiązań. Miałoby to na celu zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi prace nad zmianami, jakie miałyby wejść w życie.

Więcej artykułów na temat świadczeń zajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Coraz więcej mówi się o zmianach w Polskim Kodeksie pracy, jakie mają nastąpić w 2022 roku. Będą one spowodowane koniecznością implementacji przez ustawodawcę do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158. Mówi ona o zachowaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców oraz opiekunów. Już w czerwcu 2019 roku dyrektywa work-life balance, została przyjęta przez organy Unii Europejskiej. Teraz czas na Polskę, która musi dostosować do niej swoje prawo.

Zobacz wideo Jakie są szanse na nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

Dorota GardiasButy zimowe Doroty Gardias to hit! Podobne w CCC i Deichmann

Zmiany w kodeksie pracy 2022, czyli wprowadzenie dyrektywy work-life balance

Dokładnie w 2019 roku, czyli już prawie 3 lata temu Parlament Europejski uchwalił tzw. "dyrektywę work-life balance". Według dostępnych nam informacji dyrektywa stawia sobie za cel zapewnienie równości na rynku pracy między kobietami i mężczyznami. Lecz ma także zachęcać do równiejszego podziału obowiązków rodzicielskich i pomóc w zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Dyrektywa work-life balance: kiedy kończy się czas na wdrożenie rozwiązań?

Czas na wdrożenie nowych przepisów obejmujących urlopy rodzicielskie kończy się Polsce w sierpniu 2022 roku. W naszym kraju to Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi prace nad rozwiązaniami, jakie mają być wprowadzone. Dyrektywa pozostawia państwom członkowskim Unii Europejskiej dużą swobodę w sposobie wdrożenia przepisów.

PracaEmerytura pomostowa może zostać zlikwidowana. Dlaczego?

Zmiany w kodeksie pracy 2022: czego możemy się spodziewać?

Najważniejsze zmiany, jakie mogą zajść w kodeksie pracy w związku z zapisami w dyrektywie to:

  • Art. 9 m.in. daje rodzicom możliwości skrócenia godzin pracy oraz wprowadzenia elastycznego czasu pracy.
  • Art. 7 daje każdemu pracownikowi prawo do czasu wolnego z powodu "siły wyższej". Chodzi o sprawy rodzinne niecierpiące zwłoki i spowodowane chorobą lub wypadkiem np. najbliższej osoby.

Największa zmiana może dotknąć także kwestii urlopu rodzicielskiego. Unijna dyrektywa zakłada, bowiem że urlop ten w równej mierze ma przysługiwać ojcu i matce, więc nie będzie można go przenieść na drugiego rodzica. Oznacza to, że urlop rodzicielski niewykorzystany przez ojca do 8 roku życia dziecka, po prostu przepadnie bez możliwości przeniesienia go na matkę.

Więcej o: