Do kiedy wykorzystać urlop za 2021? Możesz znaleźć się na nim bez twojej zgody. Wyśle cię pracodawca

Każdy pracownik zatrudniony na umowie o prace ma swoje prawa i obowiązki. Jednym z niezbywalnych jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Zastanawiasz się do kiedy trzeba wykorzystać urlop za 2021 rok? Wyjaśniamy. Jeśli przekroczysz tę datę, przepadną.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Jednym z przywilejów pracownika jest prawo do urlopu. W zależności od stażu pracy przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Nie można się ich zrzec. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy wiemy, że nie wykorzystaliśmy wszystkich dni wolnych do końca 2021 roku? Wiemy co zrobić, aby nie przepadły.

Zobacz wideo Czas na urlop! Jak zabezpieczyć na ten czas swoje rośliny? Jak się spakować? Jak przechowywać pieniądze?

Do kiedy trzeba wykorzystać urlop 2021? Odpowiedź znajdziemy w Kodeksie pracy

Zawsze z początkiem roku kalendarzowego każdy pracownik nabywa prawo do pełnego wymiaru urlopu. Powinny być one w pełni wykorzystane w roku, za który zostały nam przyznane. Co jednak w sytuacji gdy rok się skończył, a zostało nam kilka dni? To kodeks pracy przesądza, do kiedy należy udzielić urlopu zaległego za 2021 r.:

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Do kiedy wykorzystać urlop za 2021? Możliwe są wysokie kary za niewykorzystanie

Prawo pracy nie przewiduje żadnych konsekwencji dla pracownika za niewykorzystanie urlopu. Dni te po prostu przepadają. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku pracodawcy. W razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy jest to wykroczenie, za które grozi od 1000 zł do 30 000 zł kary. W związku z tym pracodawca ma prawo do wysłania pracownika na przymusowy zaległy urlop, którego on nie może mu odmówić.

Warto wiedzieć, że po 30 września zaległy urlop nie do końca przepad. Droga ich odzyskania staje się jednak dużo trudniejsza. Kodeks pracy mówi, że roszczenia pracownicze przedawniają się po upływie 3 lat. Dotyczy to także roszczeń o zaległy urlop wypoczynkowy. W tym czasie wciąż możemy ubiegać się o dni urlopowe. Po tym czasie kategorycznie już ich nie odzyskamy.

Zmiany w kodeksie pracy. 2022 rok to wciąż era koronawirusa w więc zmiany wciąż dotyczą pracowników

Na czas trwania stanu zagrożenia wprowadzone zostały szczególne przepisy. Według ustawy covidowej pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy bez jego zgody i z pominięciem planu urlopów.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.
Więcej o: