Nie każdy musi opłacać abonament radiowo-telewizyjny 2022. Wystarczy dostarczyć odpowiednie dokumenty

Właściciele telewizorów oraz radioodbiorników powinni uiszczać comiesięczną opłatę, jaką jest obowiązkowy abonament RTV. Na 2022 rok zostały już ogłoszone obowiązujące stawki, jednak część osób jest z nich zwolniona. Wystarczy przedstawić odpowiednie dokumenty, aby nie ponosić opłat z tego tytułu.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jaki jest pomysł PO na media publiczne?

Większość Polaków traktuje abonament RTV jako dobrowolną opłatę, choć zgodnie z przepisami zobowiązany do jej ponoszenia jest każdy właściciel odbiornika radiowego oraz telewizyjnego. Za rejestrowanie odbiorników oraz przyjmowanie opłat odpowiedzialna jest Poczta Polska. To właśnie tam należy się udać w celu dopełnienia formalności związanych z abonamentem. 

Jakie obowiązują stawki za abonament RTV 2022. Kwota pozostaje bez zmian

W 2021 roku pierwszy od czterech lat kwota abonamentu uległa zmianom. W 2022 roku decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stawki pozostaną na takim samym poziomie. Wysokość abonamentu zależy głównie od tego, czy zdecydujemy opłacać się go co miesiąc, czy z góry. Korzystając z tej drugiej opcji, możemy zaoszczędzić nawet do 10 proc. Właścicieli radioodbiorników obowiązują następujące stawki: 

 • 7,50 zł za miesiąc,
 • 14,60 zł za dwa miesiące,
 • 21,60 zł za trzy miesiące,
 • 42,80 zł za sześć miesięcy,
 • 81,00 zł za dwanaście miesięcy.

Posiadacze telewizora lub telewizora i radioodbiornika ponoszą nieco większe koszty: 

 • 24,50 zł za miesiąc,
 • 47,50 zł za dwa miesiące,
 • 70,60 zł za trzy miesiące,
 • 139,70 zł za sześć miesięcy,
 • 264,60 zł za dwanaście miesięcy.

Nie każdego obowiązuje opłata RTV 2022. Te osoby nie muszą jej ponosić

Choć abonament to opłata obowiązkowa, to wyróżniony został szereg osób zwolnionych z konieczności jego zapłaty. Mowa tutaj m.in. o osobach: 

 • po 75 roku życia,
 • które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę o miesięcznej wartości nieprzekraczającej połowy przeciętnego wynagrodzenia,
 • z I grupą inwalidzką,
 • całkowicie niezdolnych do pracy,
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • niesłyszących
 • niewidomych,
 • bezrobotnych.

Osoby zwolnione z opłat za abonament radiowo-telewizyjny 2022 muszą dostarczyć odpowiednie dokumenty

Seniorzy po 75 roku życia, którzy dokonali rejestracji odbiornika nie muszą zgłaszać się na pocztę w celu zwolnienia z opłat za abonament. Jeśli Poczta Polska posiada w swojej bazie masz PESEL, to zwolnienie następuje automatycznie. Pozostałe osoby muszą przedstawić dokumenty uprawniające do nieponoszenia opłat. Będą one różniły się w zależności, do której grupy się zaliczamy tzn. osoby z niepełnosprawnością muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające ich stan zdrowia, bezrobotni powinni dostarczyć dokument z urzędu pracy poświadczający ich status, a emeryci po 60 roku życia decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku. 

Więcej o: